Tim – stari svi

Menadžment:

Menadžment je odgovoran za sveukupnu organizaciju procesa rada Fondacije Tempus. U sastavu menadžmenta su i dva tima –Tim za razvoj i kvalitet i Tim za komunikaciju i koordinaciju.
Kontakt: office@tempus.ac.rs

Marija F O frame

Marija Filipović Ožegović

Upravitelj

 

Sofija D frame

Sofija Dukić

Zamenik upravitelja

Tim za razvoj i kvalitet

Milena frame

Milena Jovanović

Pomoćnik upravitelja

Tim za komunikaciju i koordinaciju

Tim za razvoj i kvalitet

Tim za razvoj i kvalitet zadužen je za obezbeđenje kvaliteta rada Fondacije Tempus, razvoj organizacije i pitanja vezana za Eurydice mrežu i HERE tim.

Kontakt: office@tempus.ac.rs

Žana frame

Žana Bogunović

Mlađi savetnik za praćenje
obrazovnih politika

 

Tamara frame

Tamara Đorđević

Savetnik za razvoj i kvalitet

 

Miša frame

Milovan Minić

Savetnik za IT

 

Bane frame

Branimir Simić

Saradnik za IT

 

Tim za komunikaciju i koordinaciju

Tim za komunikaciju i koordinaciju bavi se odnosima s javnošću kao i koordinacijom svakodnevnih aktivnosti Fondacije.

Kontakt:office@tempus.ac.rs

 

Vlada frame

Vladimir Jovanović

Savetnik
za odnose sa javnošću

Mašić frame

Sofija Mašić

Mlađi savetnik
za odnose sa javnošću

Marija G frame

Marija Gašparović

Saradnik za
administrativne poslove

Grupa za visoko obrazovanje

Grupa za visoko obrazovanje pruža podršku ustanovama i organizacijama u pripremi i sprovođenju projekata u okviru Tempus i Erazmus+ programa u domenu visokog obrazovanja.

Kontakt: neo_serbia@erasmusplus.rs

Nemanja frame

Nemanja Dragićević

Koordinator

Ivana Ž frame

Ivana Živadinović

Savetnik za projekte

Nina frame

Nina Obradović

Savetnik za projekte

Darko frame

Darko Milogorić

Mlađi savetnik za projekte

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih obavlja poslove vezane za podršku navedenim ciljnim grupama u pripremi i sprovođenju Erazmus+ projekata. Takođe, ova grupa sprovodi aktivnosti u okviru eTwinning i EPALE mreže u Srbiji.

Kontakti: schools-vet@tempus.ac.rsadult-education@tempus.ac.rsetwinning@tempus.ac.rs

Vedrana frame
Vedrana Gašić

Koordinator

Jelena D frame

Jelena Dragaš

Mlađi savetnik
za informisanje i mobilnost

Nataša frame

Nataša Jerković Đukanović

Mlađi savetnik za projekte

Ivana B frame

Ivana Banković

Mlađi savetnik za projekte

Jelena K frame

Jelena Kajganović

Mlađi savetnik za projekte

Zorana frame

Zorana Dojić

Mlađi savetnik za projekte

Grupa za mlade

Grupa za mlade pruža podršku organizacijama, institucijama i drugim akterima koji konkurišu za projekte ili sprovode projekte u okviru Erazmus+ programa u domenu mladih.

Kontakt: youth@tempus.ac.rs

Srki frame

Srđan Mitrović

Koordinator

Iva frame

Iva Tašić

Mlađi savetnik za projekte

Grupa za karijerno vođenje i mobilnost

Grupa za karijerno vođenje i mobilnost je zadužena za rad Euroguidance centra, sprovođenje CEEPUS programa, kao i podršku pojedincima u vezi sa mogućnostima za mobilnost u okviru Erazmus+ programa.

Kontakti: euroguidance@tempus.ac.rsscholarships@tempus.ac.rsinfo@tempus.ac.rs

Marko frame

Marko Banković

Koordinator

 

Ivana V frame

Ivana Vulić

Mlađi savetnik
za karijerno vođenje i mobilnost

Ruža frameRužica Madžarević

Mlađi savetnik
za karijerno vođenje i mobilnost

Sofija P frame

Sofija Petrović

Mlađi savetnik
za informisanje i mobilnost

 

Miloš P frame

Miloš Petrović

Mlađi savetnik
za informisanje i mobilnost

Nacionalna CEEPUS kancelarija

Bogunović frame

Goran Bogunović

Saradnik za informisanje

 

Grupa za pravne i opšte poslove

Grupa za pravne i opšte poslove nadležna je za organizaciju događaja, poslove validacije PIC broja za organizacije koje učestvuju u Erazmus+ programu, kao i za sve pravne i opšte poslove u okviru Fondacije.

Kontakt: office@tempus.ac.rs

Irka

Irena Žuvela

Koordinator

Sanja K frame

Sanja Kamberović

Mlađi savetnik
za pravne poslove

Sanja Lj frame

Sanja Ljubojević

Saradnik za opšte
i administrativne poslove

Saša frame

Saša Stojanović

Asistent za tehničke
poslove

Pavle frame

Pavle Zogović

Asistent za tehničke
poslove

Olja frame

Olivera Zogović

Asistent za administrativne
poslove

Goca frame

Gordana Stevanović

Higijeničarka

 

Grupa za finansijske poslove

Grupa za finansijske poslove zadužena je za sve finansijske aspekte poslovanja Fondacije Tempus.

Kontakt: finances@tempus.ac.rs

Maya frame

Maja Jaćimović

Savetnik
za finansijske poslove

Bojan frame

Bojan Latinović

Saradnik za
finansijske poslove

Jelena M frame

Jelena Mitrović

Asistent za opšte i
finansijske poslove

Ana Cica frame

Ana Čiča

Asistent za
finansijske poslove