Процедура за пријаву за транзиторну Еразмус повељу за високо образовање за новоформиране академије струковних студија

Услед формирања академија струковних студија, које су нова правна лица, а у чији су састав ушле високе школe, представници академија су у дужности да Извршној агенцији Европске комисије у Бриселу доставе информације о формирању академије и промени правног заступника установе. У наставку можете наћи информације о процедури коју је потребно испратити по питању формирања академија и промене носиоца Еразмус повеље.

Потребно је имати у виду да, услед наведених промена, новонастала високошколска установа (aкадемија) мора да прибави PIC број и да га валидира, како би могла да добије такозвану транзиторну Еразмус повељу. Када добије транзиторну Повељу, њу би требало да потпише правни заступник новонастале aкадемије. Ту верзију Повеље би требало објавити на вебсајту академије.

То у пракси значи да ће само Академија моћи да поднесе пројектне пријаве у оквиру наредног конкурсног рока са транзиторном Еразмус повељом и да спроводи евентуално одобрене пројекте.

Међутим, биће неопходно да Академија поднесе пријаву за Еразмус повељу када се отвори нови позив за конкурисање за исту, у фебруару 2020. године, како би Академија могла да настави са учешћем у новом Програму и подноси пројектне пријаве током наредних година.

Висока школа може да учествује у Еразмус+ програму, али само као део новонастале Академије, то јесте под њеним окриљем.

Детаљну процедуру о промени правног заступника и статуса високошколске установе може се наћи на овом линку. Ту се налази упутство за промену правног статуса високошколске установе, у склопу којег се налази формулари који је потребно попунити и послати  путем следеће мејл адресе: EACEA-ECHE@ec.europa.eu.

Један документ садржи информације о промени правног статуса високошколске установе, а други се односи на промену правног заступника установе.

За све додатне информације можете контактирати Групу за високо образовање Фондације Темпус (higher-education@tempus.ac.rs).