Тренерски тим

Фондација Темпус је расписала јавни позив за укључивање спољних стручњака у базу тренера Фондације Темпус. Путем овог конкурса, одабрани су чланови и чланице тренерског тима Фондације Темпус.

Задаци базе тренера су осмишљавање, реализација и процена успешности вишедневних обука у циљу оспособљавања корисника и потенцијалних корисника у оквиру омладинске компоненте Еразмус+ програма. Обуке су већином националног карактера, док ће један део бити међународног карактера у оквиру активности транснационалне сарадње.

Чланови и чланице тренерског тима Фондације Темпус су:

1. Александар Ваjзнер
2. Валентина Антић
3. Војислава Томић
4. Данијела Маторчевић
5. Дарко Марковић
6. Дејана Балтес
7. Домагој Ковачић
8. Игор Јездимировић
9. Јелена Илић
10. Јелена Ристић Бероња
11. Јелена Спасовић
12. Марија Фармер
13. Петар Ђуровић
14. Снежана Бачлија Кнох

Последње модификовано: November 7, 2019Публикације: