Trenerski tim

Fondacija Tempus je raspisala javni poziv za uključivanje spoljnih stručnjaka u bazu trenera Fondacije Tempus. Putem ovog konkursa, odabrani su članovi i članice trenerskog tima Fondacije Tempus.

Zadaci baze trenera su osmišljavanje, realizacija i procena uspešnosti višednevnih obuka u cilju osposobljavanja korisnika i potencijalnih korisnika u okviru omladinske komponente Erazmus+ programa. Obuke su većinom nacionalnog karaktera, dok će jedan deo biti međunarodnog karaktera u okviru aktivnosti transnacionalne saradnje.

Članovi i članice trenerskog tima Fondacije Tempus su:

1. Aleksandar Vajzner
2. Valentina Antić
3. Vojislava Tomić
4. Danijela Matorčević
5. Darko Marković
6. Dejana Baltes
7. Domagoj Kovačić
8. Igor Jezdimirović
9. Jelena Ilić
10. Jelena Ristić Beronja
11. Jelena Spasović
12. Marija Farmer
13. Petar Đurović
14. Snežana Bačlija Knoh

Poslednje modifikovano: November 7, 2019Publikacije: