Позив за учеснике/це Тренинга за акредитацију у оквиру Европског Волонтерског Сервиса

– Да ли је твоја организација, канцеларија за младе или институција (орг/КЗМ/инст) заинтересована да се акредитује током 2016. године за Европски волонтерски сервис (ЕВС) у оквиру Еразмус+ програма ЕУ?EVS20-400pix

– Да ли твоја орг/КЗМ/инст заинтересована да шаље младе из Србије у Европску унију на дугорочно волонтирање и усавршавање?

– Да ли твоја орг/КЗМ/инст заинтересована да прима младе волонтере из ЕУ који би помагали у вашем раду са младима у Србији?

– Да ли ти је потребно више информација о специфичностима акредитације за ЕВС, попуњавања формулара за акредитацијуимплементацији ЕВС пројекта, улози ментора и супервизора итд.?

Уколико је одговор на барем једно од горе наведених питања «ДА», позивамо те да се пријавиш на следећи тренинг у организацији Контакт тачке за Програм Еразмус+: Млади у акцији!

Група „Хајде да…“ као званично именована контакт тачка за Програм Еразмус+: Млади у акцији, а уз подршку Министарства омладине и спорта Републике Србије, САЛТО Ресурсног центра за jугоисточну Европу и Еразмус+ програма, отвара позив за учешће организација, канцеларије за младе и институције из Србије на тренингу чији је циљ подршка орг/КЗМ/инст да се у будућности акредитују за учешће у Европском Волонтерском Сервису ЕУ, да шаљу младе из Србије на ЕВС у 33 Програмских земаља (28 земаља ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Македонија и Турска) и буду домаћини страним волонтерима у Србији. Тренинг се спроводи у склопу прославе 20 година постојања Европског Волонтерског Сервиса.

Тренинг ће се одржати од 28. марта-1. априла у  Сремским Карловцима и биће место где ће се учесници упознати са процедуром акредитације за ЕВС (корак по корак), са апликационим формуларом за ЕВС акредитацију, са условима учешћа у ЕВС-у, са специфичностима појединих врста ЕВС-а (индивидуални, групни, краткорочни, дугорочни) у контексту акредитације итд.

Да би се представници орг/КЗМ/инст из Србије пријавили на тренинг треба да попуне пријавни формулар који се налази у наставку.

Рок за слање пријава је 17. март, 2016.

Напомињемо да се од свих учесника/ца очекује присуство током целог трајања тренинга и на свим радионицама!

 

Logo projekta sa EVS20RS 800pix