Poziv na trening za akreditaciju u okviru EVS-a Grupe ”Hajde da…”

Grupa „Hajde da…“, uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, SALTO Resursnog centra za Jugoistočnu Evropu i Erazmus+ programa, raspisuje poziv za učešće na treningu za akreditaciju u okviru Evropskog volonterskog servisa. Trening će se održati u periodu 23.-26. marta, 2017. godine, u Sremskim Karlovcima.

Cilj treninga je podrška organizacijama/kancelarijama za mlade/institucijama da se u budućnosti akredituju za učešće u Evropskom volonterskom Servisu EU, da šalju mlade iz Srbije na EVS u 33 Programske zemlje (28 zemalja EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska) i budu domaćini stranim volonterima u Srbiji.
Ovaj trening će biti mesto gde će se učesnici upoznati sa procedurom akreditacije za EVS (korak po korak), sa aplikacionim formularom za akreditaciju, sa uslovima učešća, sa specifičnostima pojedinih vrsta EVS-a (individualni, grupni, kratkoročni, dugoročni) u kontekstu akreditacije itd.

Da bi se predstavnici organizacija/KZM/institucija iz Srbije prijavili na trening
treba da popune prijavni formular koji se nalazi u prilogu i pošalju na hajdeda@mladiuakciji.rs. Rok za slanje prijava je 9. mart, 2017. godine.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete ih postaviti putem mejla na:
hajdeda@mladiuakciji.rs ili telefonom, na broj: 011/3233-634.