Позив на тренинг о припреми и реализацији међународних омладинских размена

Фондација Темпус организује тренинг о припреми и реализацији пројеката међународних омладинских размена у оквиру програма Еразмус+: Млади у акцији, у периоду од 5-8. јуна 2018. године у Сремским Карловцима.

Циљ тренинга је повећање квалитета и броја поднетих пројеката омладинских размена, као и унапређење квалитета реализације одобрених пројеката из ове области кроз развој компетенци (знања, вештина и ставова) кључних актера укључених у процес писања пројеката, осмишљавања програма и њихове реализације.

Тренинг је отворен за организације, канцеларије за младе и институције активне у раду са младима из Србије којe организују или планирају да организују омладинске размене. Охрабрују се пријаве организација без претходног искуства са омладинским разменама и Еразмус+ програмом, као и оних које раде са младима са смањеним могућностима.

Полазници обуке ће моћи да:

  • се упознају са специфичностима омладинских програма у међународном окружењу (интеркултуралност, тимски рад…);
  • остваре сарадњу са међународним партнерима у свим фазама пројекта омладинске размене (писање, припрема, реализација, евалуација), уз њихово активно учешће;
  • примене вештине управљања пројектом у међународном контексту;
  • додељују одговарајуће улоге и задатке омладинским лидерима/кама и младима у међународним омладинским разменама;
  • интегришу интерактивне/радионичарске методе и технике рада у неформалном образовању у своје пројекте.

Пријављивање је могуће путем пријавног формулара, најкасније до 30. маја 2018. године у 23.59.

Напомињемо да се од свих учесника/ца очекује присуство током целог трајања тренинга. Број учесника је ограничен. При избору учесника, водиће се рачуна о заступљености различитих типова организација, квалитету пријаве, регионалној покривености, као и броју особа из исте организације/ КзМ/ институције.

Учесници сами сносе евентуалне путне трошкове.

Фондација Темпус покрива трошкове програма, смештаја, материјала, освежења и хране током трајања тренинга.

Тренинг је развио тренерски тим Групе „Хајде да…“ која је обављала улогу Контакт тачке за програме МЛАДИ, Млади у акцији и Еразмус+: Млади у акцији, у периоду од 2005. до 2017. године.