Одржана два тренинга за подизање капацитета организација и институција активних у раду са младима у Србији

Фондација Темпус је током маја одржала два тренинга у Еколошком Центру Радуловачки у Сремским Карловцима чији је циљ био подизање капацитета организација и институција активних у раду са младима у Србији.

Први тренинг био је намењен пружању подршке организацијама и институцијама заинтересованим за акредитацију за Европски Волонтерски Сервис у оквиру програма Еразмус+: Млади у акцији. Акредитација за ЕВС је предуслов за коришћење финансијских средстава у оквиру Европског волонтерског сервиса ЕУ. На овом тренингу, представници организација су се упознали са процедуром акредитације (корак по корак), апликационим формуларом, условима учешћа, са специфичностима појединих врста ЕВС-а (индивидуални, групни, краткорочни, дугорочни) и другим релеватни

Други тренинг је за циљ имао повећање квалитета и броја поднетих пројеката омладинских размена, као и унапређење квалитета реализације одобрених пројеката из ове области кроз развој компетенци (знања, вештина и ставова) кључних актера који су укључени у процес писања пројеката, осмишљавања програма – и њихове реализације. Учесници су добили прилику да унапреде своје цомпетенце у вези са специфичностима реализовања омладинских програма у међународном окружењу,
изградњом партнерстава током свих фаза пројекта, менаџментом пројекта, улогама и задацима омладинских лидера/ки у омладинским разменама, интерактивним/радионичарским методама и техникама рада у неформалном образовању.

Тренинге је развио тренерски тим Групе „Хајде да…“ која је обављала улогу Контакт тачке за програме МЛАДИ, Млади у акцији и Еразмус+: Млади у акцији, у периоду од 2005. до 2017. године.