Учешће Министарства просвете, науке и технолошког развоја у Еразмус+ пријавама пројеката

Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржава спровођење Еразмус+ програма и сматра га једним од ресурса за унапређење система високог образовања. У складу са правилима програма, за пријаву структурних пројекта је неопходно учешће министарства.

Представници институција који желе да пријаве структурни пројекат уз обавезно учешће министарства или заједнички пројекат у коме је министарство предложени партнер, могу да се обрате до 15. децембра путем мејла razvoj@mpn.gov.rs Сектору за развој и високо образовање (у копију мејла је потребно ставити Фондацију Темпус – Еразмус+ канцеларију, neo_serbia@erasmusplus.rs).

Предлог за учешће у пријави пројекта треба да садржи:

  • назив институције која координира припрему пријаве пројекта и име и презиме контакт особе;
  • кратак опис пројекта, његове циљеве, очекиване резултате и повезаност са Стратегијом развоја образовања у Републици Србији и Акционим планом за спровођење Стратегије који су доступни на веб сајту Министарства. (потребно је навести тачан назив акције у коју се уклапа пријава пројекта)
  • оквиран буџет пројекта и списак партнера и
  • предлог улоге Министарства у реализацији пријаве пројекта

Министарство ће одлуку о учешћу у пријавама пројеката донети почетком јануара узимајући у обзир допринос Стратегији развоја образовања, реализацији Акционог план за спровођење Стратегије, горе наведене елементе предлога за учешће и претходно искуство у међународним пројектима подносиоца предлога.

Све пријаве пројеката, без обзира да ли спадају у заједничке пројекте или структурне мере и да ли укључују Министарство као партнера или не, треба у опису да наведу којој акцији из Акционог плана за спровођење Стратегије припадају.