Конкурс за учешће на радионици Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference

Фондација Темпус отвара конкурс за учешће на радионици Relating language curricula, tests and examinations to the Common European Framework of Reference (RELANG), коју организује Европски центар за живе језике у Грацу у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и Фондацијом Темпус. Овај тродневни догађај одржаће се у Београду од 6. до 8. априла 2020. године.

 

Фокус радионице RELANG ће бити на коришћењу Заједничког европског референтног оквира у тестирању енглеског, француског, немачког и руског језика у гимназијама. Радни језик је енглески и неће бити симултаног превода, па је неопходно да учесници владају енглеским језиком најмање на нивоу Б2.

Циљеви радионице су следећи:

  • Детаљније упознавање са Заједничким европским референтним оквиром и Пратећим документом и њихово коришћење у настави језика и тестирању.
  • Практични савети за дефинисање и ревидирање исхода учења, као и за састављање задатака којима се тестирају језичке вештине говора, слушања, читања и писања.

Предвиђени су следећи резултати радионице:

  • Учесници ће стећи дубљи увид у дескрипторе Заједничког европског референтног оквира у сврху њиховог коришћења у пракси.
  • Код учесника ће бити подигнута свест о потреби да се у тестирању и настави уопште више фокусира на језичке компетенције ученика у ситуацијама из стварног живота.
  • Учесници ће бити у стању да састављају тестове усклађене са Заједничким европским референтним оквиром којима ће се боље проценити ниво тих компетенција.

Радионица је отворена за приближно 25 учесника, од чега ће неколико учесника бити одабрано путем овог конкурса. Конкурс је отворен за наставнике страног језика у гимназијама а пријава се врши путем пријавног формулара отвореног до четвртка, 12. марта до краја дана. Учесници радионице ће се бирати на основу садржаја пријаве, а као додатни критеријум узеће се у обзир језик који предају, како би се обезбедило равноправно учешће наставника страних језика који су у фокусу саме радионице. Сви пријављени наставници биће благовремено обавештени о статусу своје пријаве.

Напомињемо да је неопходно присуство на сва три дана догађаја и да неће бити могућ каснији долазак и ранији одлазак. Трошкови смештаја и превоза за учеснике који живе ван Београда биће покривени.

Радионицу ће реализовати Жозе Нојонс и Евелин Берар, аутори пројекта RELANG, спроведеног у оквиру Европског центра за живе језике у Грацу. Више информација о овом пројекту можете пронаћи на веб-сајту Европског центра за живе језике.