Konferencija “Uključenost roditelja u rad škola i predškolskih ustanova”

Poštovani,

zahvaljujemo se na interesovanju za konferenciju “Uključenost roditelja u rad škola i predškolskih ustanova”.

Vreme za registraciju je isteklo.

Srdačano,

Fondacija Tempus