Ukratko o programu

Opšti cilj Erazmus+ programa u oblasti sporta je pružanje doprinosa razvoju evropske dimenzije u sportu. U ovom delu programa Erazmus+, naglasak je na transnacionalnim projektima za podršku amaterskom sportu i rešavanje prekograničnih izazova, poput nameštanja utakmica i drugih sportskih takmičenja, dopinga, nasilja, rasizma, svakog oblika netolerancije i diskriminacije, kao i za unapređenje dobrog upravljanja, ravnopravnosti polova, socijalne uključenosti i fizičke aktivnosti za sve.

 

U delu za sport podržane su tri vrste projekata:

kolaborativna i mala kolaborativna partnerstva

neprofitni evropski sportski događaji

Organizacije i institucije iz Srbije aktivne u oblasti sporta, uključujući javna tela, mogu da budu nosioci projektnih prijava (koordinatori projekata) u sve tri vrste Erazmus+ projekata u oblasti sporta, ili da učestvuju kao partneri u projektima organizacijama iz drugih Erazmus+ programskih zemalja (sve zemlje Evropske unije, Turska, Makedonija, Norveška, Island, Lihtenštajn). Projekte, prema pravilima programa, podnose organizacije i institucije, ali se kroz njih otvaraju šanse za učešće pojedinaca.

Sve aktivnosti Erazmus+ programa u oblasti sporta su centralizovane i u nadležnosti Izvršne agencije Evropske komisije zadužene za obrazovanje, medije i kulturu (EACEA) sa sedištem u Briselu.

Rok za podnošenje prijava za sve tri vrste projekata u konkursnom roku za 2019. godinu je 4. april 2019. u podne.

Poslednje modifikovano: septembar 12, 2019