Укратко о волонтерским пројектима

Волонтерски пројекти (раније познати под именом Европски волонтерски сервис – ЕВС) били су део Еразмус+ програма који је омогућавао младима 17–30 година да до 12 месеци волонтирају у некој од програмских земаља у оквиру програма Еразмус+.

Објавом Општег позива за Еразмус+ пројекте за 2020. годину и Еразмус+ програмског водича, Волонтерски пројекти (ЕВС) више нису саставни део Кључне акције 1. Еразмус+ програма. Волонтерске активности могу бити опциони део Еразмус+ пројеката КА2 Изградња капацитета у области младих.

Волонтерски пројекти, су сада део новог програма Европске уније Европска иницјатива за солидарност (European Solidarity Corps). Поменуте промене не утичу на споровођење активности у оквиру конкретних Волонтерских пројеката (ЕВС) који су одобрени закључно са 2018. годином.

Више информација о Волонтерским пројектима (ЕВС) у оквиру Еразмус+ програма доступно је на следећим линковима:

Последње модификовано: November 7, 2019Публикације: