Ukratko o volonterskim projektima

Volonterski projekti (ranije poznati pod imenom Evropski volonterski servis – EVS) bili su deo Erazmus+ programa koji je omogućavao mladima 17–30 godina da do 12 meseci volontiraju u nekoj od programskih zemalja u okviru programa Erazmus+.

Objavom Opšteg poziva za Erazmus+ projekte za 2019. godinu i Erazmus+ programskog vodiča, Volonterski projekti (EVS) više nisu sastavni deo Ključne akcije 1. Erazmus+ programa. U pozivu za 2019. godinu, volonterske aktivnosti će, kao i dosada, moći da budu deo Erazmus+ KA 2 projekata Izgradnje kapaciteta u oblasti mladih.

Volonterski projekti, su od kraja 2018. i početka 2019. godine, deo novog programa Evropske unije Evropska inicjativa za solidarnost (European Solidarity Corps). Pomenute promene ne utiču na sporovođenje aktivnosti u okviru konkretnih Volonterskih projekata (EVS) koji su odobreni zaključno sa 2018. godinom.

Više informacija o Volonterskim projektima (EVS) u okviru Erazmus+ programa dostupno je na sledećim linkovima:

Poslednje modifikovano: oktobar 31, 2018Publikacije: