Ukratko o volonterskim projektima

Volonterski projekti (ranije poznati pod imenom Evropski volonterski servis – EVS) bili su deo Erazmus+ programa koji je omogućavao mladima 17–30 godina da do 12 meseci volontiraju u nekoj od programskih zemalja u okviru programa Erazmus+.

Objavom Opšteg poziva za Erazmus+ projekte za 2020. godinu i Erazmus+ programskog vodiča, Volonterski projekti (EVS) više nisu sastavni deo Ključne akcije 1. Erazmus+ programa. Volonterske aktivnosti mogu biti opcioni deo Erazmus+ projekata KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih.

Volonterski projekti, su sada deo novog programa Evropske unije Evropska inicjativa za solidarnost (European Solidarity Corps). Pomenute promene ne utiču na sporovođenje aktivnosti u okviru konkretnih Volonterskih projekata (EVS) koji su odobreni zaključno sa 2018. godinom.

Više informacija o Volonterskim projektima (EVS) u okviru Erazmus+ programa dostupno je na sledećim linkovima:

Poslednje modifikovano: November 7, 2019Publikacije: