Упис 2018: Aктивности подршке ученицима завршних разреда

Фондација Темпус, у склопу активности националног центра Euroguidance мреже, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, спроводи низ активности које имају за циљ пружање подршке ученицима завршних разреда основних и средњих школа, који бирају следећи ниво школовања – средњу школу, односно факултет или високу школу.

Ове активности допунске подршке ученицима укључују:

  • Низ предавања и вебинара на теме избора студијског програма/средње школе и савлађивања треме на пријемном/завршном испиту. Предавања ће бити организована у Инфо центру Фондације Темпус у Београду (Теразије 39, I спрат), a kако би се обезбедило да ова предавања буду доступна свим ученицима (као и њиховим наставницима и родитељима) из свих школа у Републици Србији, биће организована и у форми вебинара, тј. путем интернета. Поред тога што ученици могу самостално да прате вебинар, ово омогућава наставницима да са својим ученицима путем једног рачунара и пројектора прате вебинар и групно, нпр. током часа одељенског старешине, као активност тима за каријерно вођење и сл.
  • Индивидуалне консултације – разговорe са психологом/саветником у Инфо центру или путем скајпа након којих ученици могу да стекну јаснију слику где се налазе у процесу доношења одлуке о наставку школовања и формирају план активности за даље спровођење одлуке. Ово је допунска услуга која има за циљ да подржи и ученике и наставнике и спроводиће се у поподневним часовима уторком (скајп) и средом (у Инфо центру) у ограниченом броју термина и уз обавезну претходну пријаву.
  • Радионице састављања биографија „Како написати добар CV?“ који је намењен оним средњошколцима који у овом тренутку након средње школе желе да ступе у свет рада или им је CV потребан као део пријаве за упис и/или пријаве за стипендију.
  • Предавање и вебинар за родитеље на тему „Како подржати дете у процесу доношења одлуке о избору занимања“ на ком ће родитељи имати прилику да сазнају за које кораке у избору средње школе / студијског програма / занимања је посебно важна њихова подршка и на који начин могу да подрже своју децу у припреми завршног/пријемног испита.
  • Наставници средњих школа могу да учествују на акредитованим семинарима о каријерном вођењу који ће у овом периоду бити организовани:

Школски тимови за КВиС такође могу да се обрате Euroguidance центру за подршку у унапређењу активности КВиС у својој школи.

Детаљан распоред свих поменутих активности, више информација и пријава доступни су на сајту Образовање.рс.