Упитник о ефектима обуке „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи“ у школској 2017/18

Mолимо Вас да идвојите неколико минута Вашег времена и попуните упитник о ефектима обуке „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи“ који релизује Фондација Темпус – Euroguidance центар. Упитник је анонимног типа и Ваши одговори биће коришћени за извештавање Завода за унапређивање образовања и васпитања о ефектима обуке и у сврхе унапређивања саме обуке. Питања која су обележана * су обавезна.

Хвала на издвојеном времену.

Sorry, but this form is no longer accepting submissions.