Упитник о ефектима семинара „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи“ у школској 2016/17 години

Mолимо Вас да идвојите неколико минута Вашег времена и попуните упитник о ефектима семинара „Каријерно вођење и саветовање у средњој школи“ који релизује Фондација Темпус – Euroguidance центар. Упитник је анонимног типа и Ваши одговори биће коришћени искуључиво у сврхе унапређања семинара. Питања која су обележана * су обавезна.

Хвала на издвојеном времену.