Упутство за именовање и коришћење докумената на Корисничком простору

2019/2020

Упутство за именовање и начин прилагања докумената за правдање трошкова на Корисничком простору – Општи позиви 2019. и 2020.

 

На корисничком простору се налазе четири главна фолдера, који служе за предају извештаја и комуникацију са Фондацијом Темпус:

Водите рачуна да документи које постављате буду потпуне и финалне верзије, с обзиром да се не могу брисати са Корисничког простора.

 

Упутство за именовање наративне документације извештаја

Наративну пројекту документацију је потребно приложити, у односу на тип активности, у један од фолдера који су већ креирани:

 • Дисеминација пројектних резултата
 • Фотографије и снимци
 • Исходи евалуације
 • Листа учесника
 • Промоција пројекта
 • Остало.

Молимо Вас да се приликом постављања докумената, све фајлове именујете тако да пружају информацију о садржају. У наставку се налази неколико примера:

 • Извештај са АПВ-а
 • Пријавни формулари свих учесника
 • Дан – фотографије ( у случају већег броја фотографија, направити фолдере по данима)
 • Дан – исход евалуације на средини размене
 • Дан затварање размене и интеркултурно вече ( у случају већег броја фотографија, направити фолдере по данима)
 • Листа учесника пројекта оверена од стране координатора пројекта
 • Објава у медијима (име медијске куће или социјалне мреже)
 • Уговор са пројектним партнером (име партнера)

 

Упутство за именовање финансијске документације извештаја

Молимо Вас да се приликом постављања финансијске документације на Кориснички простор, водите следећим принципом именовања докумената. Пример је дат за документацију којом се могу правдати трошкови превоза. Исти принцип треба применити и на документацију која се односи на остале буџетске линије.

 • Финансијска документација
  • 01_Превоз
 • 01_prezime – документ који се односи на учесника; уколико је потребно додајете почетно слово имена (нпр. 01_spetrovic)
 • 01_država – документ који се односи на групу која долази из/иде на активност у исту државу, уколико имате више рачуна који се односе на исту групу/државу додајте редни број (нпр. 01_spanija_02)
 • 01_racun – уколико имате више рачуна додајте редни број (нпр. 01_racun_03)
 • 01_ izvod – уколико имате више извода додајте редни број (нпр. 01_izvod_06)
  • 02_Ораганизациона подршка
  • 03_АПВ
  • 04_Трошкови за особе са хендикепом
  • 05_Ванредни трошкови
  • 06_Резидентност
   • 06_prezime

 

Упутство за именовање измена на пројекту

У имену фајла обавештења, захтева за мање измене и захтева за анекс Уговора би на почетку требало додати датум у формату дд.мм.гггг, нпр, ”08.10.2019 Захтев за мање измене”.

Такође, уколико Ваш захтев не спада под промене које захтевају званично обавештење, захтев за мање измене или веће измене које захтевају анекс Уговора (више о томе овде), молимо Вас да обавештења не качите на Кориснички простор у виду питања или изјаве у Word документу, већ да пишете на youth@tempus.ac.rs како бисмо Вас упутили на даље кораке.

 

2018

Упутство за именовање и коришћење докумената на Корисничком простору – Национални позив 2018.

Молимо Вас да се приликом постављања докумената на Кориснички простор, водите следећим принципом именовања докумената:

• Назив документа_потписано (пример Уговор_референтни број пројекта_електронски потписано)
• Назив документа_прва измена (Захтев за мање измене_прва измена)
• Назив документа_прво предфинансирање (Инструкције за плаћање_прво предфинансирање)

Преглед фолдера и подфолдера на корисничком простору:

Фолдер пројекта:

 • Финансијска документација
 • Извештаји и садржај пројекта
  • Дисеминација пројектних резултата
  • Фотографије и снимци
  • Исходи евалуације
  • Листа учесника
  • Промоција пројекта
  • Остало
 • Уговорна документација

Водите рачуна да документи буду потпуне и финалне верзије, с обзиром да се не могу брисати са Корисничког простора.

Такође, уколико Ваш захтев не спада под промене које захтевају званично обавештење, захтев за мање измене или веће измене које захтевају анекс Уговора (више о томе овде), молимо Вас да обавештења не качите на Кориснички простор у виду питања или изјаве у Word документу, већ да пишете на youth@tempus.ac.rs како бисмо Вас упутили на даље кораке.

 

2017

Упутство за именовање и коришћење докумената на Корисничком простору – Национални позив 2017.

Молимо Вас да се приликом постављања докумената на Кориснички простор, водите следећим принципом именовања докумената:

• Назив документа_потписано (пример Уговор_референтни број пројекта_електронски потписано)
• Назив документа_прва измена (Захтев за мање измене_прва измена)
• Назив документа_прва транша (Инструкције за плаћање_прва транша)

Водите рачуна да документи буду потпуне и финалне верзије, с обзиром да се не могу брисати са Корисничког простора.

Такође, уколико Ваш захтев не спада под промене које захтевају званично обавештење, захтев за мање измене или веће измене које захтевају анекс Уговора (више о томе овде), молимо Вас да обавештења не качите на Кориснички простор у виду питања или изјаве у Word документу, већ да пишете на youth@tempus.ac.rs како бисмо Вас упутили на даље кораке.

Последње модификовано: July 1, 2020Публикације: