Uputstvo za imenovanje i korišćenje dokumenata na Korisničkom prostoru

Molimo Vas da se prilikom postavljanja dokumenata na Korisnički prostor, vodite sledećim principom imenovanja dokumenata:

• Naziv dokumenta_potpisano (primer Ugovor_referentni broj projekta_elektronski potpisano)
• Naziv dokumenta_prva izmena (Zahtev za manje izmene_prva izmena)
• Naziv dokumenta_prva tranša (Instrukcije za plaćanje_prva tranša)

Vodite računa da dokumenti budu potpune i finalne verzije, s obzirom da se ne mogu brisati sa Korisničkog prostora.

Takođe, ukoliko Vaš zahtev ne spada pod promene koje zahtevaju zvanično obaveštenje, zahtev za manje izmene ili veće izmene koje zahtevaju aneks Ugovora (više o tome pogledajte ovde), molimo Vas da obaveštenja ne kačite na Korisnički prostor u vidu pitanja ili izjave u word dokumentu, već da pišete na schools-vet@tempus.ac.rs ili adult-education@tempus.ac.rs, u zavisnosti od vrste projekta, kako bismo Vas uputili na dalje korake.