Ускоро се завршава пријављивање академских оцењивача CEEPUS III мрежа за 2017/18. годину

Отворени позив Фондације Темпус – Националне CEEPUS канцеларије за укључивање нових академских оцењивача пријављених мрежа, намењен проширењу базе стручњака за оцењивање CEEPUS III мрежа из различитих области, ускоро се завршава.

Укључивање нових оцењивача за пријављене мреже у оквиру текућег конкурсног циклуса пријаве мрежа предвиђено је до краја 2016. године а о статусу својих пријава у својству оцењивача апликанти ће бити благовремено обавештени. Оцењивачи могу бити представници академског особља на акредитованим државним високошколским установама, а детаљан преглед услова и важних информација о учешћу у својству оцењивача могуће је видети овде.

Оцењивачи који буду одабрани у овом позиву учествоваће у оцењивању CEEPUS III мрежа пријављених за рад у академској 2017/18. години. Поред актуелног позива за оцењивање мрежа за 2017/18. годину, позив за укључивање академских оцењивача у наредном конкурсном року пријаве мрежа остаће отворен до краја 2017. године. Целокупан текст јавног позива и формулар за пријаву заинтересованих кандидата доступан је на следећој страници.

Средњеевропски програм универзитетске размене (CEEPUS III) омогућава размену студената и академског особља у земљама средње, источне и југоисточне Европе, првенствено у оквиру тематски конципираних мрежа које су усмерене ка истраживању одређене области од заједничког интереса за све институције учеснице. Информације о пријави институционалних мрежа могуће је наћи на следећем линку.