Европска тела и организације

За спровођење Програма Еразмус+ надлежне су:

Европска комисија – је врховно тело задужено за имплементацију Програма Еразмус+. Она управља буџетом Програма, дефинише програмске приоритете, циљеве и критеријуме, надгледа реализацију активности под окриљем Програма, те супервизира и координира локалне структуре које су надлежне за спровођење Програма на националном нивоу.

Извршна агенција за програме у области образовања, културе и медија (ЕАЦЕА) – је надлежна за политике у областима образовања, тренинга и рада са младима, а које су од значаја за имплементацију Програма Еразмус+, на свим нивоима.

Националне агенције у програмским земљама – промовишу и имплементирају Програм на националном нивоу, и повезују рад Европске комисије, са једне, и организација учесница на пројектима на локалном, регионалном и националном нивоу – са друге стране. Циљ оваквог приступа јесте да се Програм Еразмус+ у највећој могућој мери приближи корисницима из различитих земаља и прилагоди њиховим потребама у погледу образовања, тренинга и омладинских система. Свака програмска земља има једну или више националних агенција.

САЛТО ресурсни центри – имају задатак да унапреде квалитет пројеката реализованих под окриљем Програма Еразмус+, у области рада са младима, и то кроз обезбеђивање ресурса, информација и тренинга, те подстицање препознавања неформалног образовања и информалног учења.

САЛТО Ресурсни центар за Југоисточну Европу – је један од САЛТО ресурсних центара, који је задужен за земље Западног Балкана – којима припада и Србија.

 

Детаљније објашњење улоге сваког од актера укључених у спровођење Програма Еразмус+ се може наћи у програмском Водичу.

Последње модификовано: December 16, 2015Публикације: