Европски документи

Циљеви Програма Еразмус+ у сагласности су и директно доприносе остваривању приоритета и циљева дефинисаних кроз следећа документа:

Декларација о омладинској политици Савета Европе у будућности: Агенда 2020 – дефинише приоритете у домену омладинских политика и акције Савета Европе, за период до 2020. године.

„Европа 2020“ (Е 2020) је стратешки документ, којим се планира на које ће начине и у којим смеровима Европска унија и земље чланице напредовати до 2020. године – на паметан, одржив и инклузиван начин. Конкретно, дефинисано је пет циљева, који се односе на запошљавање, иновације, образовање, социјалну инклузију и климатско-енергетске факторе. У оквиру ових приоритетних области, свака земља чланица ЕУ је усвојила своје националне стратегије и циљеве. Овај документ је доступан и на енглеском језику.

„Образовање и тренинг 2020“ (ЕТ 2020) је нови стратешки оквир за европску сарадњу у области образовања и тренинга, који се надовезује на претходни сродан документ ЕТ 2010. Овим документом су дефинисани стратешки циљеви за земље чланице, укључујући и сет начела за остваривање ових циљева, као и методе и приоритетне области за сваку од фаза циклуса.

Резолуција Савета о обновљеном оквиру за европску сарадњу на пољу рада са младима (2010-2018) – којом се дефинише ревидирани оквир за европску сарадњу у области рада са младима, за период 2010-2018. године, зарад унапређења сарадње међу земљама ЕУ у циљу обезбеђивања бољих прилика за младе.

Повеља Европског волонтерског сервиса (ЕВС повеља) – је део Еразмус+ програмског водича, у коме су појашњене обавезе и одговорности којих се морају придржавати све организације које желе да примају и/или шаљу волонтере на Волонтерске пројекте – ЕВС и/или координирају Волонтерске пројекте – ЕВС, као и пројекте Изградње капацитета који у себи садрже волонтерске активности.

 

Последње модификовано: October 24, 2018Публикације: