Национална тела и организације

Фондација Темпус – организација одговорна за спровођење програма Еразмус+ у области образовања, обука и младих у Србији.

Министарство омладине и спорта Републике Србије – функционише кроз три сектора, од којих је један Сектор за омладину. Он, између осталог, има за циљ системско праћење стања, проблема, потреба и ставова младих у Републици Србији; информисање младих о различитим конкурсима и приликама за волонтерски рад; подизање капацитета омладинских организација; подстицање и остваривање међународне сарадње која се односи на омладину, и др.

Организације/институције акредитоване за реализацију ЕВС пројеката – све организације које су успешно прошле кроз процес акредитације за слање и примање ЕВС волонтера.

Савет за младе је тело Владе Републике Србије чији је задатак да подстиче и усклађује активности у вези са развојем, остваривањем и спровођењем омладинске политике и предлаже мере за унапређивање омладинске политике у Србији.

Национална асоцијација практичара/-ки омладинског рада (НАПОР) је струковни и репрезентативни савез удружења чија је мисија стварање и развијање услова којима се жели осигурати квалитет и препознавање омладинског рада. Жељени циљ јесте развој потенцијала младих и омладинских радника/-ица, који доприносе добробити локалне заједнице и друштва.

Кровна организација младих Србије је савез удружења који тренутно окупља 92 организације чланице (организације младих и за младе) са читаве територије Републике Србије.

Национална асоцијација канцеларија за младе је кровни савез градова и општина са територије Републике Србије које имају основану Канцеларију за младе и које активно раде на развијању локалне омладинске политике. Основана је са циљем да осигура квалитет омладинске политике на локалном нивоу.

Последње модификовано: October 24, 2018Публикације: