Otvoreni metod koordinacije

Otvoreni metod koordinacije (OMK) je osnovan od strane Evropske unije 2000. godine i predstavlja mehanizam EU za uspostavljanje saradnje između zemalja članica u oblastima za koje postoji takva potreba, a koje su u nadležnosti zemalja članica (tzv. ”meko zakonodavstvo”).

Jedna od tih oblasti je i obrazovanje, u skladu s razvojnom strategijom Evropske unije „Evropa 2020“, a u okviru koje su formirane posebne tematske radne grupe koje su procenjene kao bitne za unapređenje obrazovnih sistema. Na ovaj način, Republika Srbija ima priliku da učestvuje u razmeni dobrih praksi i iskustava u obrazovnim politikama evropskih zemalja, kao i da isto predstavi domaćim donosiocima odluka, u skladu s reformama obrazovnog sistema i pripremama za pristupanje Evropskoj uniji.

Republika Srbija nominovala je predstavnike za učešće u šest tematskih radnih grupa u oblasti obrazovanja:

1. Obrazovanje odraslih

Predstavnici: Mirjana Milanović, Ljiljana Dimitrijević, Snežana Medić

2. Modernizacija visokog obrazovanja

Predstavnici: Zorana Lužanin, Vladica Cvetković

3. Škole

Predstavnici: Marija Krneta, Gordana Čaprić, Desanka Radunović

4. Srednje stručno obrazovanje

Predstavnici: Radovan Živković, Mirjana Bojanić

5. Promovisanje građanskih vrednosti slobode, tolerancije i nediskriminacije kroz obrazovanje

Predstavnici: Jasminka Peruničić, Jelena Marković

6. Digitalne veštine i kompetencije

Predstavnici: Snežana Marković, Danijela Šćepanović, Irena Radinović

U aprilu 2015. godine održan je prvi zajednički sastanak predstavnika Srbije u OMK i novoizabranih članova nacionalnih radnih grupa koje su oformljene kako bi pružale podršku predstavnicima OMK, s ciljem unapređenja sistema obrazovanja.

Više informacija o aktivnostima OMK radnih grupa u Srbiji možete dobiti putem sajta Otvorenog metoda koordinacije.

 

Poslednje modifikovano: mart 28, 2016Publikacije: