Праксе других

Детаљне описе образовних система европских земаља можете погледати на сајту Eurydice мреже, док је у оквиру поглавља Текуће реформе и развој политика доступан преглед најновијих реформи образовања у Европи.

 

Последње модификовано: мај 18, 2015Публикације: