Велики број предатих пројеката из Србије у Брисел

Trening_modul

По првим информацијама из Брисела, организације/КзМ/институције из Србије (не укључујући Косово УНСЦ 1244) су у првом року за предају пројеката у Брисел послале 85 пројеката! На конкурс је са Балкана укупно стигло 149 пројеката и од укупног броја предатих пројеката, више од половине било од стране актера из Србије. Значајно учешће пројеката из Србије у укупном броју показује да је интересовање организација/КзМ/институција из Србије за међународну сарадњу младих велико.

 

Предати пројекти су у оквиру Кључне активности 2. (КА2) – Изградња капацитета у области рада са младима“ . У оквиру овог позива за Балкан постоји посебна програмска и буџетска линија под називом Омладински прозор за Западни Балкан (Western Balkans Youth Window under Erasmus+), где актери из Србије могу и директно, као апликанти, подносити своје предлоге пројеката.

 

У наставку је преглед предатих пројеката, са напоменом да се дате цифре односе само на предате пројекте, док ће (по најавама из Брисела) листа подржаних пројеката бити објављена почетком јула 2015 на страни Извршне агенције из Брисела (ЕАЦЕА).

Албанија 27
Босна и Херцеговина 15
Косово 8
Црна Гора 14
Србија 85

Просечни  буџет по предатом пројекту: 44.971,90€.


BARVNI TRAK_MAIL