Радионице за припрему КА2 пројеката стратешких партнерстава за школе и опште образовање, стручно образовање и обуке и образовање одраслих програма Еразмус+

Фондација Темпус организује радионице за све установе које могу да се пријаве за пројекте у области општег образовања и школа, стручног образовања и обука и области образовања одраслих за припрему и подношење КА2 пројеката стратешких партнерстава у оквиру Националног позива Програма Еразмус+ за 2018. годину.

Радионице су намењене запосленима у школама и предшколским установама (државним и приватним), средњим стручним школама, организацијама цивилног друштва, предузећима и свим другим институцијама које се баве стручним образовањем и обукама, као и установама и организацијама које се баве образовањем одраслих, удружењима, стручним друштвима и свим осталим институцијама активним у тој области, а које планирају да конкуришу за пројекте стратешких партнерстава.

Циљеви радионица су:

  • упознавање учесника са принципима, приоритетима и критеријумима КА2 пројеката стратешких партнерстава;
  • представљање пријавног формулара и специфичности пројектне документације у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава;
  • унапређивање знања учесника о детаљима и процедурама за подношење пројектних пријава у оквиру КА2 пројеката стратешких партнерстава
  • јачање знања и компетенција за писање пројеката и попуњавање пријавног формулара.

Радионице се организују према следећем распореду:

  • За школе и опште образовање, 29. јануара  у Београду. Пријављивање за радионицу је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је 22. јануар до 23:59 часова.
  • За стручно образовање и обуке, 13. фебруара  у Крагујевцу. Пријављивање за радионицу је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је 04. фебруар до 23:59 часова.
  • За школе и опште образовање, 20. фебруара, у Сремској Митровици. Пријављивање за радионицу је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је 04. фебруар до 23:59 часова.
  • За образовање одраслих, 23. фебруара у Београду. Пријављивање за радионицу је могуће искључиво путем регистрационог формулара. Рок за пријаву је 04. фебруар до 23:59 часова.

Број учесника радионица је ограничен на 30 по радионици. При избору учесника, водиће се рачуна о заступљености свих типова установа за које је објављен конкурс, као и броју особа из исте институције – могуће је присуство само по једне особе из сваке институције. Радионице су бесплатне. Учесници сами сносе евентуалне путне и трошкове смештаја. Фондација Темпус обезбеђује радне материјале и ручак током радионица.

За све додатне информације, можете контактирати Фондацију Темпус телефоном 011 33 42 430, бирајући опцију 3, или мејлом на неку од следећих адреса, у зависности од области програма за коју сте заинтересовани:

Школе, предшколске установе, стручно образовање и обуке:
schools-vet@tempus.ac.rs

Образовање одраслих:
adult-education@tempus.ac.rs