Radionice za pripremu KA2 projekata strateških partnerstava za škole i opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i obuke i obrazovanje odraslih programa Erazmus+

Fondacija Tempus organizuje radionice za sve ustanove koje mogu da se prijave za projekte u oblasti opšteg obrazovanja i škola, stručnog obrazovanja i obuka i oblasti obrazovanja odraslih za pripremu i podnošenje KA2 projekata strateških partnerstava u okviru Nacionalnog poziva Programa Erazmus+ za 2018. godinu.

Radionice su namenjene zaposlenima u školama i predškolskim ustanovama (državnim i privatnim), srednjim stručnim školama, organizacijama civilnog društva, preduzećima i svim drugim institucijama koje se bave stručnim obrazovanjem i obukama, kao i ustanovama i organizacijama koje se bave obrazovanjem odraslih, udruženjima, stručnim društvima i svim ostalim institucijama aktivnim u toj oblasti, a koje planiraju da konkurišu za projekte strateških partnerstava.

Ciljevi radionica su:

  • upoznavanje učesnika sa principima, prioritetima i kriterijumima KA2 projekata strateških partnerstava;
  • predstavljanje prijavnog formulara i specifičnosti projektne dokumentacije u okviru KA2 projekata strateških partnerstava;
  • unapređivanje znanja učesnika o detaljima i procedurama za podnošenje projektnih prijava u okviru KA2 projekata strateških partnerstava
  • jačanje znanja i kompetencija za pisanje projekata i popunjavanje prijavnog formulara.

Radionice se organizuju prema sledećem rasporedu:

  • Za škole i opšte obrazovanje, 29. januara  u Beogradu. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 22. januar do 23:59 časova.
  • Za stručno obrazovanje i obuke, 13. februara  u Kragujevcu. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 04. februar do 23:59 časova.
  • Za škole i opšte obrazovanje, 20. februara, u Sremskoj Mitrovici. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 04. februar do 23:59 časova.
  • Za obrazovanje odraslih, 23. februara u Beogradu. Prijavljivanje za radionicu je moguće isključivo putem registracionog formulara. Rok za prijavu je 04. februar do 23:59 časova.

Broj učesnika radionica je ograničen na 30 po radionici. Pri izboru učesnika, vodiće se računa o zastupljenosti svih tipova ustanova za koje je objavljen konkurs, kao i broju osoba iz iste institucije – moguće je prisustvo samo po jedne osobe iz svake institucije. Radionice su besplatne. Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale i ručak tokom radionica.

Za sve dodatne informacije, možete kontaktirati Fondaciju Tempus telefonom 011 33 42 430, birajući opciju 3, ili mejlom na neku od sledećih adresa, u zavisnosti od oblasti programa za koju ste zainteresovani:

Škole, predškolske ustanove, stručno obrazovanje i obuke:
schools-vet@tempus.ac.rs

Obrazovanje odraslih:
adult-education@tempus.ac.rs