Објављено видео упутство о коришћењу Мobility Tool+ алата за управљање Еразмус+ пројектима

Фондација Темпус је припремила видео упутство које има за циљ лакше коришћење и боље разумевање Mobility Tool+ алата за управљање пројектима у оквиру Еразмус+ програма.

Упутство је пре свега намењено организацијама и институцијама корисницама одобрених Еразмус+ КА1 пројеката у Србији. Адекватно попуњавање извештаја у Mobility Tool+ је предуслов за брзу обраду завршног извештаја корисника, која обухвата и верификацију трошкова насталих током реализације пројекта.

Током получасовног упутства заинтересовани могу сазнати опште информације о овом алату и детаљна објашњења у вези са коришћењем свих секција, начином попуњавања мобилности спроведених у оквиру пројекта, најчешћим изазовима корисника у употреби Mobility Tool+ алата и томе како их превазићи.

Напомена: Објављено издање видео упутства је посвећено Mobility Tool+ верзији 4.1.0. из маја 2018. године. За рад у накнадним верзијама, молимо користите званично упутство Европске комисије, а ово упутство као допунско средство информисања.