Volonterski projekti – EVS


Volonterski projekti
(ranije poznati kao Evropski volonterski servis – EVS) omogućavaju mladima iz Srbije 17–30 godina da do 12 meseci volontiraju u nekoj od programskih zemalja u okviru programa Erazmus+. Mladi volonteri imaju mogućnost da doprinesu svakodnevnom radu organizacije koja ih je ugostila, kao i da doprinesu zajednici u kojoj će boraviti, razvijajući pritom svoja znanja i veštine. Na taj način razvija se međusobna saradnja, solidarnost i tolerancija među mladim ljudima u Evropi, što doprinosi jačanju društvene povezanosti i afirmacije aktivnog građanstva među mladima. Volonterski projekat može uključiti između jedne mlade osobe i 30 mladih osoba, koje mogu da kao volonteri otputuju pojedinačno ili u grupi.

Mladi mogu da učestvuju u volonterskim projektima i borave u nekoj od zemalja Evrope najviše do 12 meseci, i to samo jednom u životu. Razlog ovog pravila jeste da se kroz Erazmus+ omogući volontiranje što većeg broja mladih različitog porekla, obrazovanja i veština. Mladi sa smanjenim mogućnostima mogu da dobiju dodatnu podršku kako bi se omogućilo njihovo učešće. Njima je omogućeno da učestvuju u volonterskom projektu jednom u kraćem vremenskom trajanju (od 2 nedelje do dva meseca), kako bi iskusili dobrobiti međunarodnog volontiranja, i još jednom u dužem trajanju (od 2 meseca do 12 meseci).

Kroz učešće u volonterskim aktivnostima u stranoj zemlji mladi volonteri imaju priliku da razviju svoje socijalne i profesionalne veštine i da doprinesu sopstvenom obrazovnom i profesionalnom razvoju, a njihovo iskustvo učenja je formalno priznato kroz dokument Youthpass, koji svaki volonter dobija na kraju volontiranja.

Volonterski servis može da se odvija u različitim oblastima: radu sa mladima, kulturi, zaštiti životne sredine, zapošljavanju mladih, preduzetništvu, neformalnom obrazovanju, radu sa osobama sa invaliditetom, i drugim temama koje su značajne za zajednicu.

EVS SALTOVolonterski projekti su otvoreni za sve mlade starosti 17–30 godina bez obzira na prethodno obrazovanje i iskustvo. Posebno se potencira uključivanje mladih sa smanjenim mogućnostima. Mladi ljudi sa smanjenim mogućnostima su oni mladi ljudi koji su u nepovoljnom položaju u odnosu na svoje vršnjake jer se suočavaju sa različitim preprekama u životu. Ohrabruje se uključivanje mladih koji nisu imali prilike da ranije putuju i usavršavaju se u inostranstvu.

Volonterski projekti imaju standarde kvaliteta koji su propisani u EVS Povelji. Kako bi se obezbedio kvalitet volonterskih projekata, sve organizacije u Evropi koje žele da šalju ili primaju volontere kroz program Erazmus+ moraju biti akreditovane. Više informacija o procesu akreditacije dostupno je na linku Akreditacija.

Učešće mladih iz Srbije u volonterskim projektima je besplatno, dok su im pokriveni i troškovi boravka (stanovanje, prevoz, ishrana, zdravstveno osiguranje, učenje jezika, i dr.) za sve vreme trajanja volontrskog projekta. U nekim slučajevima se može desiti da su mladi u obavezi da pokriju manji deo troškova puta (ukoliko oni nisu u potpunosti pokriveni od strane programa Erazmus+). Takođe, volonter sam snosi dodatne troškove koji nisu neposredno povezani sa samim projektom.

Aktivnosti koje se ne mogu organizovati u okviru volonterskih projekata su: povremeno i neorganizovano volontiranje, stručna praksa, studiranje ili stručno usavršavanje u inostranstvu, itd.

Detaljnije informacije o volonterskim projektima, kao i o ostalim projektima za mobilnost mladih i omladinskih radnika, mogu se naći u Programskom vodiču, na strani 80.

Poslednje modifikovano: januar 11, 2018Publikacije: