Volonterski projekti – EVS

Volonterski projekti (ranije poznati kao Evropski volonterski servis – EVS) omogućavali su mladima iz Srbije 17–30 godina da do 12 meseci volontiraju u nekoj od programskih zemalja u okviru programa Erazmus+. Mladi volonteri su imali mogućnost da doprinesu svakodnevnom radu organizacije koja ih je ugostila, kao i da doprinesu zajednici u kojoj su boravili, razvijajući pritom svoja znanja i veštine. Na taj način razvijala se međusobna saradnja, solidarnost i tolerancija među mladim ljudima u Evropi, što je doprinosilo jačanju društvene povezanosti i afirmacije aktivnog građanstva među mladima. Volonterski projekat je mogao uključiti između jedne mlade osobe i 30 mladih osoba, koje su mogle da kao volonteri otputuju pojedinačno ili u grupi.

Mladi su mogli da učestvuju u volonterskim projektima i borave u nekoj od zemalja Evrope najviše do 12 meseci, i to samo jednom u životu. Razlog ovog pravila jeste da se kroz Erazmus+ omogućilo volontiranje što većeg broja mladih različitog porekla, obrazovanja i veština. Mladi sa smanjenim mogućnostima su mogli da dobiju dodatnu podršku kako bi se omogućilo njihovo učešće. Njima je omogućavano da učestvuju u volonterskom projektu jednom u kraćem vremenskom trajanju (od 2 nedelje do dva meseca), kako bi iskusili dobrobiti međunarodnog volontiranja, i još jednom u dužem trajanju (od 2 meseca do 12 meseci).

Kroz učešće u volonterskim aktivnostima u stranoj zemlji mladi volonteri su imali priliku da razviju svoje socijalne i profesionalne veštine i da doprinesu sopstvenom obrazovnom i profesionalnom razvoju, a njihovo iskustvo učenja je formalno priznavano kroz dokument Youthpass, koji je svaki volonter trebalo da dobija na kraju volontiranja.

Volonterski servis je mogao da se odvija u različitim oblastima: radu sa mladima, kulturi, zaštiti životne sredine, zapošljavanju mladih, preduzetništvu, neformalnom obrazovanju, radu sa osobama sa invaliditetom, i drugim temama koje su bile značajne za zajednicu.

EVS SALTOVolonterski projekti su bili otvoreni za sve mlade starosti 17–30 godina bez obzira na prethodno obrazovanje i iskustvo. Posebno se potenciralo uključivanje mladih sa smanjenim mogućnostima. Mladi ljudi sa smanjenim mogućnostima su oni mladi ljudi koji su u nepovoljnom položaju u odnosu na svoje vršnjake jer se suočavaju sa različitim preprekama u životu. Ohrabrivalo se uključivanje mladih koji nisu imali prilike da ranije putuju i usavršavaju se u inostranstvu.

Volonterski projekti su imali standarde kvaliteta koji su propisani u EVS Povelji. Kako bi se obezbedio kvalitet volonterskih projekata, sve organizacije u Evropi koje su želele da šalju ili primaju volontere kroz program Erazmus+ su morale biti akreditovane. Više informacija o pređašnjem procesu akreditacije dostupno je na linku Akreditacija.

Učešće mladih iz Srbije u volonterskim projektima je bilo besplatno, dok su im pokrivani i troškovi boravka (stanovanje, prevoz, ishrana, zdravstveno osiguranje, učenje jezika, i dr.) za sve vreme trajanja volonterskog projekta. U nekim slučajevima se moglo desiti da su mladi bili u obavezi da pokriju manji deo troškova puta (ukoliko oni nisu u potpunosti pokriveni od strane programa Erazmus+). Takođe, volonter je sam snosio dodatne troškove koji nisu neposredno bili povezani sa samim projektom.

Aktivnosti koje se nisu mogle organizovati u okviru volonterskih projekata su: povremeno i neorganizovano volontiranje, stručna praksa, studiranje ili stručno usavršavanje u inostranstvu, itd.

Nastankom Evropske inicijative za Solidarnost (European Solidarity Corps) volonterske aktivnosti bivšeg Evropskog volonterskog servisa su dobile novu ulogu u okviru ovog programa. Forme aktivnosti su većim delom ostale iste uz dodatne nove aktivnosti o kojima više možete saznati na strani Evropske inicijative za solidarnost.

Poslednje modifikovano: November 22, 2018Publikacije: