Žan Mone konferencija

U cilju povećanja broja Žan Mone projekata u regionu Zapadnog Balkana, Evropska Komisija u saradnji sa Fondacijom Tempus – Erazmus+ kancelarijom u Srbiji i Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Beogradu, organizovaće jednodnevnu konferenciju za predstavnike visokoškolskih ustanova i civilnog društva koji su zainteresovani za Žan Mone projekte.

Konferencija će biti održana u petak, 18. novembra 2016. godine, na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Jove Ilića 165, Beograd.

Za konferenciju se zainteresovani mogu prijaviti putem registracionog formulara.