Rezultati konkursa za Žan Mone projekte iz trećeg konkursnog roka u okviru programa Erazmus+ (2016)

Izvršna agencija je objavila rezultate prvog konkursa za Žan Mone projekte u okviru programa Erazmus+. U okviru ovog poziva odobrena su dva projekta kojima će rukovoditi institucije iz Srbije:

Žan Mone modul: “Education in Radiation Protection According to European Basic Safety Standards and Council Directive 59/2013 Euratom” – Univerzitet u Beogradu, rukovodilac: prof. Ružica Maksimović.

Žan Mone modul: “Sustainable, Intelligent and Environment Friendly Transport and Logistics in Urban Context: Promoting EU Standards and Principles in Southeast region of Serbia”, Univerzitet u Nišu, rukovodilac: prof. Goran Petrović.

Osim dva Žan Mone modula na kojima su visokoškolske ustanove iѕ Srbije rukovodioci, odobrena su još dva projekta u kojima visokoškolske ustanove učestvuju kao partneri:

Žan Mone mreža: ”CTRL + Enter Europe: Jean Monnet Migrant Crisis Network (MIGRATE)” – Univerzitet u Beogradu, kontakt osoba: prof. Jovan Teokarević.

Žan Mone mreža: ”Network for Applied European Contemporary History” – Univerzitet u Beogradu, kontakt osoba: prof. Jelena Đorđević.

Celu vest na sajtu sa spiskom svih projekata odobrenih za finansiranje možete da pronađete na sajtu Izvršne agencije.