Akreditovani eTwinning seminari u Beogradu u novembru i decembru

Fondacija Tempus organizuje besplatne akreditovane eTwinning seminare u Beogradu, 29. novembra i 1. decembra 2021. godine.

Seminar „eTwinning za početnike – prvi koraci” registrovan je pod kataloškim brojem 439 u Katalogu programa stručnog usavršavanja i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj programa je podizanje nivoa digitalnih kompetencija zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama koji rade sa decom predškolskog i školskog uzrasta, unapređenje kvaliteta nastave kroz korišćenje IKT alata u radu sa učenicima i decom, kao i unapređenje međupredmetnih kompetencija kod učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji nemaju puno iskustva sa eTwinning portalom. Učesnici će biti osposobljeni da koriste eTwinning portal i alate koji se na njemu nalaze. Ciljna grupa su učitelji i nastavnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama.

Seminar „eTwinning za početnike – prvi koraci” će se održati 29. novembra 2021. godine u Beogradu, u hotelu ”Mona”, sa početkom u 9 časova. Nacrt agende možete pogledati ovde.

Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara.

Rok za prijavu je 18. novembar do 23:59 časova.

Seminar ”Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi” je registrovan pod brojem 461 u Katalogu programa stručnog usavršavanja i nosi 8 bodova stručnog usavršavanja. Cilj programa je unapređenje kvaliteta postojećih eTwinning projekata u cilju boljeg korišćenja IKTa u nastavi, kao i jačanje digitalnih i jezičkih kompetencija nastavnika/vaspitača i učenika. Seminar je namenjen nastavnicima koji imaju iskustva sa eTwinning portalom. Ciljna grupa su učitelji, nastavnici i stručni saradnici u osnovnim i srednjim školama, kao i vaspitači u predškolskim ustanovama. Učesnici seminara moraju biti registrovani i aktivni članovi eTwinning portala.

Seminar ”Ka kvalitetnim eTwinning projektima u cilju unapređenja korišćenja IKTa u nastavi” će se održati 1. decembra 2021. godine u Beogradu, u hotelu ”Mona”, sa početkom u 9 časova. Nacrt agende možete pogledati ovde.

Prijavljivanje za seminar je moguće isključivo putem registracionog formulara.

Rok za prijavu je 18. novembar do 23:59 časova.

Zbog ograničenog broja mesta, prilikom odabira učesnika vodiće se računa o ravnomernoj zastupljenosti predstavnika različitih škola i predškolskih ustanova.

O statusu Vaše prijave bićete obavešteni nakon isteka roka za prijavljivanje.

Napomena: Potrebno je da na seminar ponesete svoj laptop, netbuk, tablet ili drugi uređaj sa kojim možete pristupiti svom eTwinning profilu tokom seminara. Za ove seminare se ne plaća kotizacija, ali učesnici sami pokrivaju troškove puta. Događaj će biti fotografisan u svrhu obaveštavanja javnosti o događaju.

Skip to content