Neprofitni evropski sportski događaji

U okviru ove vrste projekata, javna tela i organizacije aktivne u oblasti sporta iz Erazmus+ država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu (uključujući Srbiju) mogu dobiti podršku za organizaciju jednog evropskog sportskog događaja u jednoj državi članici EU i/ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili za organizaciju evropskih lokalnih događaja u nekoliko država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu. Projekti bi trebalo da se usmere ka jednom preovlađujućem cilju od sledećih:

 • volontiranje u sportu;
 • socijalna inkluzija kroz sport;
 • borba protiv diskriminacije u sportu, uključujući ravnopravnost polova;
 • podsticanje učešća u sportu i fizičkoj aktivnosti, uključujući a) sprovođenje dokumenata EU: Preporuke Saveta EU o fizičkim aktivnostima u cilju poboljšanja zdravlja, Smernica EU za fizičke aktivnosti i Tartu poziva za zdrav životni stil b) podršku sprovođenju Evropske nedelje sporta (sprovodi se tokom poslednje nedelje septembra svake godine) c) promocija sporta i fizičkih aktivnosti u funkciji zdravlja d) promociju svih aktivnosti koje podstiču bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću, uključujući tradicionalne sportove i igre i međugeneracijski sport.

Moguće su tri kategorije projekata (događaja), za koje važe sledeća pravila:

 • minimum 3 organizacije iz 3 različite programske zemlje i maksimum 5 organizacija iz 5 različitih programskih zemalja, od kojih je jedna podnosilac a ostale punopravni partneri
 • najmanje po 1 događaj u svakoj od zemalja učesnica (učesnici iz zemlje)
 • budžet projekta (fiksno): 200.000 evra
 • minimum 6 organizacija iz 6 različitih programskih zemalja, od kojih je jedna podnosilac a ostale punopravni partneri
 • najmanje po 1 događaj u svakoj od zemalja učesnica (učesnici iz zemlje)
 • budžet projekta (fiksno): 300.000 evra
 • minimum 10 organizacija iz 10 programskih zemalja, od kojih je jedna podnosilac, a ostale imaju status pridruženih partnera
 • 1 događaj u zemlji organizacije podnosioca, u kome učestvuje najmanje 10 organizacija iz 10 programskih zemalja (uključujući organizaciju podnosioca)
 • budžet projekta (fiksno): 450.000 evra
Ko može da učestvuje u projektu i podnese prijavu?
 

Projekte Neprofitnih evropskih sportskih događaja mogu da podnose i u njima učestvuju javne i privatne organizacije aktivne u oblasti sporta, poput saveza, organizacija i asocijacija na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, nacionalnih olimpijskih komiteta, organizacija pokreta ”Sport za sve” i slično, ali i organizacija iz oblasti obrazovanja, obuka i mladih, iz Erazmus+ država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih programu (za više informacija o zemljama učesnicama programa, konsultovati stranice 31-34 Vodiča za Erazmus+ program).

Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose elektronski, Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA). Poziv za podnošenje prijava, sa svom projektnom dokumentacijom i uputstvima, raspisuje se na portalu Evropske komisije Funding & tender opportunties, pod oznakom (ID) poziva: ERASMUS-SPORT-2022-SNCESE.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac ima registrovan PIC broj.

Kada se prijavljuju ovi projekti?
 

Prijave ovih projekata se podnose u jednom roku godišnje. Rok za podnošenje je produžen do 23. marta 2022. godine u 17 časova po briselskom vremenu.

Koliko traju ovi projekti?
 

Ovi projekti mogu trajati 12 ili 18 meseci. Trajanje projekta se definiše u prijavi projekta. Očekivani početak sprovođenja projekata koji budu izabrani za finansiranje je početkom 2023. godine.

Ko i na osnovu čega vrši selekciju projekata?
 

Za selekciju, ugovaranje, finansiranje i monitoring projekata ovih projekata zadužena je Izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Selekcija obuhvata procenu ispunjenosti formalnih uslova, a zatim i kvalitativnu procenu koja se vrši na osnovu 4 grupe kriterijuma definisanih na stranicama 334-335 Vodiča za Erazmus+ program:

 • Relevantnost
 • Kvalitet projektnog dizajna i implementacije
 • Kvalitet projektnog partnerstva i dogovora o saradnji
 • Uticaj
Koji je budžet projekta?
 

U zavisnosti od kategorije događaja, fiksni budžet projekta može biti 200.000 evra, 300.000 evra ili 450.000 evra.

Dodatne informacije i kontakt
 

Detaljnije informacije o ovoj vrsti Erazmus+ projekata dostupne su u Vodiču za Erazmus+ program.

Za sva dalja pitanja u vezi sa prijavom projekata, možete se obratiti kolegama u Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) putem mejla EACEA-SPORT@ec.europa.eu ili Info centru Fondacije Tempus u Beogradu (uživo, putem telefona i e-pošte).

Skip to content