Mladi

Erazmus akreditacije u oblasti mladih pružaju mogućnost višegodišnjeg finansiranja organizacijama koje žele da ostvare prekograničnu razmenu i saradnju redovno sprovodeći svoje aktivnosti mobilnosti u okviru KA1 projekata u oblasti mladih. Namenjeni su organizacijama koje su aktivne u oblasti mladih: neprofitne organizacije, asocijacije, nevladine organizacije, evropske omladinske nevladine organizacije, javne ustanove na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, društveno odgovorna preduzeća. Da bi se organizacija prijavila za Erazmus akreditaciju mora da poseduje minimum dve godine relevantnog iskustva u sprovođenju aktivnosti u oblasti mladih.

Nakon uspešne akreditacije, organizacije imaju mogućnost da podnose prijave kao koordinatori po pojednostavljenom postupku kroz prijavne formulare namenjene isključivo za akreditovane projekte (KA151). Organizacijama ostaje mogućnost da učestvuju i kao partneri na projektima u okviru komponenti KA152 i KA153.

Više detalja o tome koja ustanova može da se prijavi za dobijanje Erazmus akreditacije, kao i načinu finansiranja akreditovanih organizacija dostupno je u Erazmus+ programskom vodiču.

Akreditacija se dodeljuje za ceo programski period do 2027. godine.

Konkurisanje za akreditaciju u sektoru mladih 

 

Konkursni rok za podnošenje prijava za akreditacije i prijava za finansiranje akreditovanih organizacija je otvoren jednom godišnje. Ukoliko organizacije žele da se akredituju u okviru 2024. godine moraju podneti prijavu do 1. oktobra 2024. godine do 12.00 časova po srednjoevropskom vremenu.

Instrukcije u pogledu standarda kvaliteta koje organizacije treba da ispunjavaju možete pronaći u  ERASMUS YOUTH QUALITY STANDARDS.

Prijavnim formularima se može pristupiti preko sledećeg linka (potreban EU Login nalog). Potencijalnim aplikantima se savetuje da se prilikom popunjavanja prijave za akreditaciju (formular KA150) konsultuju sa Grupom za mlade, informisanje i sport u Fondaciji Tempus (youth@tempus.ac.rs).

Važno je imati u vidu da proces odabira prijava za akreditacije obično traje nekoliko meseci, tako da organizacije koje budu uspešne, mogu da računaju da će moći da podnesu prijavu po pojednostavljenom postupku (formular KA151) tek nakon što dobiju akreditaciju, tj. od prvog narednog konkursnog roka za akreditovane organizacije.

Ne postoji ograničenje u pogledu broja organizacija koje mogu da dobiju akreditaciju u sektoru mladih, ali treba imati u vidu da jedan deo sredstava svake godine ostaje rezervisan i za organizacije koje nisu akreditovane i koje se mogu prijaviti u jednom od dva redovna konkursna roka.

Organizacijama koje nemaju (puno) iskustva u međunarodnim projektima saradnje savetuje se da prvo konkurišu za neki od projekata u okviru redovnih konkursnih rokova za omladinske razmene, mobilnost omladinskih radnika ili projekte za aktivno učešće mladih (formulari KA152, KA153, KA154).

Opšti poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ za akreditacije u sektoru mladih za 2023. godinu: rezultati odabira prijava – konkursni rok 19. oktobar 2023. godine.

Detaljna pravila vezana za određivanje granta i iznos izdvojenih sredstava za projekte u sektoru mladih.

Skip to content