Mladi

Akreditacije u oblasti mladih i projekti za akreditovane organizacije pružaju mogućnost višegodišnjeg finansiranja  aktivnosti koje doprinose postepenom ostvarivanju strateškog plana organizacije opisanog u akreditaciji.

Organizacije u procesu akreditacije predstavljaju svoje dugoročne ciljeve, planove aktivnosti, očekivane rezultate i pristup upravljanju i sprovođenju visoko-kvalitetnih aktivnosti u okviru KA1.

Nakon uspešne akreditacije, organizacije imaju pravo na podnošenje prijava po pojednostavljenom postupku, jednom u okviru posebnog poziva za akreditovane projekte, a time gube pravo na podnošenje prijava u okviru redovnog poziva sa projekte.

Konkurisanje za akreditaciju u sektoru mladih 

Konkursni rok za podnošenje prijava za akreditacije i prijava za finansiranje akreditovanih organizacija je stalno otvoren. Ukoliko organizacije žele da se akredituju u okviru tekuće godine i poziva za dodelu sredstava po pojednostavljenoj proceduri, moraju podneti prijavu do 31.12. tekuće godine objavljenog poziva jer se budžeti određuju na godišnjem nivou.

Instrukcije u pogledu standarda kvaliteta koje organizacije treba da ispunjavaju (ERASMUS YOUTH QUALITY STANDARDS) kao i pravila konkursa (RULES OF APPLICATION)  nalaze se na ovom linku.

Prijavnim formularima se može pristupiti preko sledećeg linka (potreban EU Login nalog). Fondacija Tempus će periodično razmatrati pristigle prijave. Potencijalnim aplikantima se savetuje da se prilikom popunjavanja prijave za akreditaciju (formular KA150) konsultuju sa Grupom za mlade u Fondaciji Tempus (youth@tempus.ac.rs).

Važno je imati u vidu da proces odabira prijava za akreditacije obično traje nekoliko meseci, tako da organizacije koje budu uspešne, mogu da računaju da će moći da podnesu prijavu po pojednostavljenom postupku (formular KA151) tek nakon što dobiju akreditaciju, tj. od prvog narednog konkursnog roka za akreditovane organizacije.

Ne postoji ograničenje u pogledu broja organizacija koje mogu da dobiju akreditaciju u sektoru mladih, ali treba imati u vidu da su sredstva koja se dodeljuju akreditovanim organizacijama ograničena tj da jedan deo sredstava svake godine ostaje rezervisan i za organizacije koje nisu akreditovane i koje se mogu prijaviti u jednom od dva redovna konkursna roka.

Organizacijama koje nemaju (puno) iskustva u međunarodnim projektima saradnje savetuje se da prvo konkurišu za neki od projekata u okviru redovnih konkursnih rokova za omladinske razmene, mobilnost omladinskih radnika ili projekte za aktivno učešće mladih (formulari KA152, KA153, KA154).

Skip to content