Erazmus+ program

Еразмус+ је програм Европске уније који обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у области општег, стручног, високог и образовања одраслих, младих и спорта.

Нови Еразмус+ програм траје од 2021-2027. године и предвиђени буџет за овај седмогодишњи период је око 26 милијарди евра.

За промовисање и спровођење програма Еразмус+ у Србији у области образовања, обука и младих, надлежна је Фондација Темпус.

Институције и организације које могу пуноправно да учествују у Еразмус+ програму морају да припадају државама чланицама ЕУ и трећим земљама придруженим Програму (све земље Европске уније, Србија, Северна Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма отворени и за учеснике из трећих земаља које не учествују пуноправно у Програму (друге земље у суседству Европске уније и све земље света).

Република Србија од конкурсног рока за 2019. годину учествује у програму као пуноправна чланица.

Програм Еразмус+ се састоји од три кључне активности – KA1, KA2 i KA3 и посебног дела – Жан Моне. Институције из Србије могу да учествују у свим врстама пројеката у сваком од три дела програма Еразмус+:

  1. Пројекти у оквиру Кључне активности 1 (КА1) су пројекти мобилности зарад учења и стицања нових вештина.
  2. Пројекти у оквиру Кључне активности 2 (КА2) су пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси.
  3. Пројекти у оквиру Кључне активности 3 (КА3) су пројекти за подршку реформи образовних политика и намењени су институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих.
Skip to content