Žan Mone aktivnosti u drugim oblastima obrazovanja i obuka

Postoje dva tipa Žan Mone projekata namenjenih drugim oblastima obrazovanja i obuka:

У оквиру ове акције подршка се пружа високошколским установама или институтима/агенцијама за образовање наставника, ради омогућавања наставницима у школама и установама стручног образовања и обука (ВЕТ) да развију нове вештине, подучавају се, као и ангажују у односу на питања везана за ЕУ и на тај начин се оснажују, кроз боље разумевање Европске уније и њеног функционисања. 

Жан Моне пројекти у области обуке наставника морају да имају следеће циљеве: 

  • Омогућити школама и установама стручног образовања и обука да међу својим наставним особљем граде знање о ЕУ; 
  • Понудити структуриране предлоге за обуку о ЕУ темама за школе и установe стручног образовања и обука и омогућити потребан садржај и методологије за наставнике који предају на различитим нивоима, долазе из различитих средина и имају различита искуства; 
  • Одржавање специфичних индивидуалних или групних обука за наставнике заинтересоване за ЕУ и оне који су спремни да интегришу ЕУ предмете у њихов свакодневни рад; 
  • Неговање поверења наставника у интегрисање ЕУ оријентације у њихов свакодневни рад. 
Ко може да поднесе пројектну пријаву?
 

Било која самостална високошколска установа или институт за образовање наставника/агенција која пружа почетну и/или стручну обуку наставницима у школама и/или установама стручног образовања и обука из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених Програму може учествовати као учесник пројекта.  

Све високошколске установе из држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених Програму које учествују у Жан Моне пројектима у области високог образовања морају бити носиоци важеће Еразмус повеље за високо образовање (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). 

Колико трају Жан Моне пројекти у области обуке наставника?
 

Жан Моне пројекти у области обуке наставника трају три године.  

Коме се подноси пријава?
 

Пројектна пријава се подноси Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA) у Бриселу 

Који је рок за подношење пројектних пријава?
 

Рок за подношење пријава је 14. фебруар 2023. године у 17 часова по средњоевропском времену.  

Жан Моне иницијативе за учење о ЕУ имају за циљ да оснаже наставнике у школама у областима општег и стручног образовања да подучавају ученике о ЕУ и ојачају познавање ЕУ у школама, као и да повећају учешће ученика у демократским процесима и оснаже их да буду друштвено активни грађани.

Ко може да учествује у пројекту?
 

Све школе у областима општег и установе стручног образовања и обука (VET) из држава чланица ЕУ и трећих земаља придружених Програму се могу пријавити за пројекат. Дозвољене су само самосталне пријаве ових установа, не и конзорцијума.

Колико трају пројекти Жан Моне иницијатива за учење о ЕУ?
 

Ови пројекти трају три године.  

Коме се подноси пријава?
 

Пројектна пријава се подноси Извршној агенцији за образовање и културу (EACEA) у Бриселу 

Који је рок за подношење пројектних пријава?
 

Рок за подношење пријава је 14. фебруар 2023. године до 17 часова по средњоевропском времену.  

Више информације о Жан Моне активностима можете да пронађете на сајту Извршне агенције за образовање и културу

 

Pored ovih projekata, postoje i sledeće mogućnosti u okviru Žan Mone debata o javnim politikama:

Ove mreže su trogodišnji projekti koji podstiču stvaranje i razvoj mreža škola i VET institucija koje imaju za cilj da razmenjuju dobre prakse, razmenjuju iskustva o sadržaju i metodologiji, te izgrađuju znanje u podučavanju evropskih pitanja.

Mreže u drugim oblastima obrazovanja i obuka bi trebalo da se posebno fokusiraju na donošenje činjenica i znanja o EU svojim učenicima na inovativan i kreativan način.

Kome se podnosi projektna prijava?

Projektna prijava se podnosi Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu.

Koji je rok za podnošenje projektnih prijava?

Informacije o roku za podnošenje projektnih prijava u okviru aktuelnog poziva za konkurisanje možete pronaći na našoj stranici Kalendar rokova.

Више информација о Жан Моне активностима можете да пронађете у Еразмус+ програмском водичу на сајту Европске комисије. 

Skip to content