Žan Mone aktivnosti u drugim oblastima obrazovanja i obuka

Postoje dva tipa Žan Mone projekata namenjenih drugim oblastima obrazovanja i obuka:

U okviru ove akcije podrška se pruža visokoškolskim ustanovama ili institutima/agencijama za obrazovanje nastavnika, radi omogućavanja nastavnicima u školama i ustanovama stručnog obrazovanja i obuka (VET) da razviju nove veštine, podučavaju se, kao i angažuju u odnosu na pitanja vezana za EU i na taj način se osnažuju, kroz bolje razumevanje Evropske unije i njenog funkcionisanja. 

Žan Mone projekti u oblasti obuke nastavnika moraju da imaju sledeće ciljeve: 

  • Omogućiti školama i ustanovama stručnog obrazovanja i obuka da među svojim nastavnim osobljem grade znanje o EU 
  • Ponuditi strukturirane predloge za obuku o EU temama za škole i ustanove stručnog obrazovanja i obuka omogućiti potreban sadržaj i metodologije za nastavnike koji predaju na različitim nivoima, dolaze iz različitih sredina i imaju različita iskustva
  • Održavanje specifičnih individualnih ili grupnih obukza nastavnike zainteresovane za EU i one koji su spremni da integrišu EU predmete u njihov svakodnevni rad
  • Negovanje poverenja nastavnika u integrisanje EU orijentacije u njihov svakodnevni rad. 
Ko može da podnese projektnu prijavu?
 

Bilo koja samostalna visokoškolska ustanova ili institut za obrazovanje nastavnika/agencija koja pruža početnu i/ili stručnu obuku nastavnicima u školama i/ili ustanovama stručnog obrazovanja i obuka iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu može učestvovati kao učesnik projekta.  

Sve visokoškolske ustanove iz država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu koje učestvuju u Žan Mone projektima u oblasti visokog obrazovanja moraju biti nosioci važeće Erazmus povelje za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE). 

Koliko traju Žan Mone projekti u oblasti obuke nastavnika?
 

Žan Mone projekti u oblasti obuke nastavnika traju tri godine.  

Kome se podnosi prijava?
 

Projektna prijava se podnosi Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu 

Koji je rok za podnošenje projektnih prijava?
 

Rok za podnošenje prijava je 1. februar 2024. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.  

Žan Mone inicijative za učenje o EU imaju za cilj da osnaže nastavnike u školama u oblastima opšteg i stručnog obrazovanja da podučavaju učenike o EU i ojačaju poznavanje EU u školama, kao i da povećaju učešće učenika u demokratskim procesima i osnaže ih da budu društveno aktivni građani.

Ko može da učestvuje u projektu?
 

Sve škole u oblastima opšteg i ustanove stručnog obrazovanja i obuka (VET) iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu se mogu prijaviti za projekat. Dozvoljene su samo samostalne prijave ovih ustanova, ne i konzorcijuma.

Koliko traju projekti Žan Mone inicijativa za učenje o EU?
 

Ovi projekti traju tri godine.  

Kome se podnosi prijava?
 

Projektna prijava se podnosi Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu 

Koji je rok za podnošenje projektnih prijava?
 

Rok za podnošenje prijava je 1. februar 2024. godine do 17 časova po srednjoevropskom vremenu.  

Više informacije o Žan Mone aktivnostima možete da pronađete na sajtu Izvršne agencije za obrazovanje i kulturu

 

Pored ovih projekata, postoje i sledeće mogućnosti u okviru Žan Mone debata o javnim politikama:

Ove mreže su trogodišnji projekti koji podstiču stvaranje i razvoj mreža škola i VET institucija koje imaju za cilj da razmenjuju dobre prakse, razmenjuju iskustva o sadržaju i metodologiji, te izgrađuju znanje u podučavanju evropskih pitanja.

Mreže u drugim oblastima obrazovanja i obuka bi trebalo da se posebno fokusiraju na donošenje činjenica i znanja o EU svojim učenicima na inovativan i kreativan način.

Kome se podnosi projektna prijava?

Projektna prijava se podnosi Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA) u Briselu.

Koji je rok za podnošenje projektnih prijava?

Rok za podnošenje prijava je 1. februar 2024. godine do 17 časova po srednjoevropskom vremenu.  

Više informacija o Žan Mone aktivnostima možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije. 

Skip to content