TCA događaji namenjeni sektoru obrazovanja

Na ovoj stranici, zainteresovani pojedinci aktivni u oblasti formalnog obrazovanja se mogu informisati o TCA (Training and Cooperation Activities) događajima na koje je Fondacija Tempus u mogućnosti da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini.

Za učešće na svim događajima sa spiska, izabranim kandidatima Fondacija Tempus refundira 95% troškova putovanja nakon povratka sa događaja.

Uz opis svakog događaja nalazi se link ka objavi sa više informacija. Prijavljivanje se vrši putem istog linka, a prethodno je neophodno kreirati nalog na SALTO platformi.

Ova stranica se redovno ažurira informacijama o novim pozivima, a kako bi bili obavešteni kada se novi događaj nađe na spisku, zainteresovanima preporučujemo da  se prijave na našu mejling listu.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem mejla tcas@tempus.ac.rs

Otvoreni pozivi:

Promoting VET Excellence through Skills Competition

Od 8.5.2023 Do 11.5.2023 Espo, Finska

Glavni fokus seminara će biti veštine budućnosti. Teme kojima će se učesnici baviti tokom seminara  tiču se potrebae i metoda razvoja veština, kao i načina da se postigne  izvrsnost u stručnom obrazovanju, posebno kroz takmičenja u veštinama.  

Ciljna grupa:

Seminar je namenjen pojedincima aktivnim u stručnom obrazovanju, koji učestvuju u Erazmus+ aktivnostima i žele da prodube svoje razumevanje koncepta izvrsnosti u stručnom obrazovanju.

Rok za prijavu:  24.3.2023

Više informacija i prijave na linku: https://saltoet.net/events/show/FI01_0442_THO_2022   

Going green in Erasmus+: Project development and mobilities in the field of ecologic sustainability in adult education

Od 24.5.2023 Do 26.5.2023 Hamburg, Nemačka

Ovaj kontakt seminar ima za cilj da doprinese podizanju svesti o temi održivosti i da podstakne  održivost  kroz projekte i u institucijama. Cilj je takođe, da  se  okupe predstavnici institucija koje su već aktivne u oblasti održivosti i onih koje žele da unaprede svoju praksu, te da učesnici pronađu partnere za KA1 i KA2 projekte na ovu temu.       

Ciljna grupa:

Predstavnici organizacija koje žele da apliciraju za KA1 ili KA2 projekte u oblasti obrazovanja odraslih.

Rok za prijavu:  15.3.2023

Više informacija i prijave na linku:

https://salto-et.net/events/show/DE02_0292_TSS_2022

Creating contacts for accredited organisations 3.0

Od 25.4.2023 do 28.4.2023 Helsingborg, Švedska

Cilj ovog seminara je unapređivanje  upravljanja projektima u organizacijama koje imaju Erazmus+ akreditacije, kao i ostvarivanje partnerstva i razmene među  učesnicima. Učesnici će učiti kroz radionice i primere najboljih praksi. Učesnici će takođe biti u mogućnosti da razmenjuju znanja i razgovaraju o prevazilaženju izazova koji se javljaju dok sprovode svoje mobilnosti.   

Ciljna grupa:

Predstavnici  akreditovanih organizacija u  sektoru opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih.

Rok za prijavu:  8.3.2023

Više informacija i prijave na linku

https://salto-et.net/events/show/SE01_0462_TSS_2023 

Quality education and wellbeing at school: towards a caring school – Study Visit

Od 13.6.2023 Do 16.6.2023 Poatje, Francuska

Tokom ove studijske posete učesnici će istraživati različite činioce koji doprinose blagostanju učenika i nastavnika u školama. Među temama koje će biti u fokusu su zdravlje u školi, školska klima, borba protiv diskriminacije, disciplina u učionici, kao i razvoj psihosocijalnih veština, interkulturalnosti i autonomije kod učenika.  

Ciljna grupa:

Predstavnici osnovnih škola i Gimnazija, direktori, zaposleni sa rukovodećim ulogama, stručni saradnici.

Rok za prijavu:  24.4.2023

Više informacija i prijave na linku

https://salto-et.net/events/show/FR01_0422_THO_2023

Green Erasmus: pathways to sustainable projects and institutions

Od 14.6.2023 Do 16.6.2023 Minhen, Nemačka

Ovaj kontakt seminar sa fokusom na održivosti,ima za cilj i da učesnici uspostave međunarodnu mrežu potencijalnih partnera. Biće obezbeđeni  stručni saveti o pitanjima održivosti, prezentacije dobrih praksi iz  projekata  u oblasti održivosti, dok će  glavni deo događaja činiti interaktivne aktivnosti.  

Ciljna grupa:

Predstavnici organizacija koje žele da apliciraju za  KA2 projekte u oblasti stručnog obrazovanja i obuka.

Rok za prijavu:  22.3.2023

Više informacija i prijave na linku

https://salto-et.net/events/show/DE02_0291_TSS_2022

Embracing Diversity: Inclusion in International Projects

Od 16.5.2023 Do 19.5.2023 Prag, Češka

Na ovom međunarodnom seminaru, cilj će biti da se odgovori na jedan od glavnih izazova sa kojima se nastavnici danas suočavaju: povećanje raznolikosti u učionicama i identifikovanje najboljih praksi u uključivanju učenika sa manje mogućnosti.  Učesnici će proširiti svoju evropsku mrežu i steći nove kontakte za saradnju na međunarodnom nivou na teme kojima se bave.           

Ciljna grupa:

Predstavnici škola koje imaju malo ili nimalo iskustva sa Erazmus+ programom, a zainteresovani su za pokretanje projekata (ključne akcije 1 i 2) u oblasti opšteg ili stručnog obrazovanja.

Rok za prijavu:  31.3.2023

Više informacija i prijave na linku:

https://salto-et.net/events/show/CZ01_0382_TSS_2022

Everybody on Board: Special Educational Needs and Inclusion in School Education

Od 21.3.2023 Do 21.3.2023 ONLAJN

Na ovom onlajn kontakt seminaru fokus će biti na tome kako učenike sa različitim potrbama i sposobnostima za učenje (i njihove nastavnike) uključiti u projekte međunarodne saradnje.       

Ciljna grupa:

Predstavnici škola (opšte obrazovanje) koje žele da razviju inkluzivni pristup, strategiju ili model u saradnji sa međunarodnim partnerima.

Rok za prijavu:  6.3.2023

Više informacija i prijave na linku:  

https://salto-et.net/events/show/EE01_0466_TSS_2022

Expanding horizons in language learning

Od 25.4.2023 Do 28.4.2023 Talin, Estonija

Ovaj kontakt seminar ima za cilj da okupi nastavnike jezika iz evropskih zemalja kako bi razgovarali o nastavi i učenju jezika, novim idejama, metodološkim i praktičnim alatima i o tome kako najbolje podržati učenike u višejezičnoj (i multikulturalnoj) učionici. Cilj je takođe da učesnici upoznaju partnere sa kojima će razvijati nove Erazmus+ projekte vezane za učenje jezika.

Ciljna grupa:

Nastavnici jezika u školama (opšte i stručno obrazovanje). Prednost će imati kandidati koji u prijavi opišu početnu ideju za projekat     

Rok za prijavu:  15.3.2023

Više informacija i prijave na linku

https://salto-et.net/events/show/EE01_0467_TSS_2022

Skip to content