TCA događaji namenjeni sektoru obrazovanja

Na ovoj stranici, zainteresovani pojedinci aktivni u oblasti formalnog obrazovanja se mogu informisati o TCA (Training and Cooperation Activities) događajima na koje je Fondacija Tempus u mogućnosti da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini.

Za učešće na svim događajima sa spiska, izabranim kandidatima Fondacija Tempus refundira 95% troškova putovanja nakon povratka sa događaja.

Uz opis svakog događaja nalazi se link ka objavi sa više informacija. Prijavljivanje se vrši putem istog linka, a prethodno je neophodno kreirati nalog na SALTO platformi.

Ova stranica se redovno ažurira informacijama o novim pozivima, a kako bi bili obavešteni kada se novi događaj nađe na spisku, zainteresovanima preporučujemo da  se prijave na našu mejling listu.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem mejla tcas@tempus.ac.rs

Otvoreni pozivi:

Mental Health Essentials

Od 24. 4. do 26. 4. 2024. u Beogradu 

U cilju podrške razvoju kompetencija pojedinaca koji aktivno rade sa mladima u formalnom i neformalnom obrazovanju, Fondacija Tempus organizuje međunarodnu TCA obuku ”Mental Health Essentials: Training for Educators and Youth Workers” u Beogradu. Glavni cilj obuke je da putem interaktivnih radionica, iskustvenog učenja, prezentacija i diskusije, promoviše razumevanje koncepta mentalnog zdravlja i blagostanja, potreba mladih, kao i aktivnosti i pristupe koji mogu da podrže mentalno zdravlje mladih. Obuka se organizuje u okviru međunarodnog projekta Mental Health in Youth Work. 

Ciljna grupa: nastavnici i stručni saradnici iz srednjih škola, omladinski radnici koji svakodnevno rade sa mladima uzrasta između 15 i 25 godina.  

Više informacija i prijave na linku: https://salto-et.net/events/show/RS01_0610_THO_2024  

Rok za prijavu: 6. mart 2024. 

Partnerships for Cooperation – Primary Schools from Rural Areas; How to plan an excellent project for primary schools located in rural or remote areas

Od 24. 6. do 28. 6. 2024. u Varšavi 

Cilj događaja je pružanje podrške učesnicima usavršavanjem znanja i veština koje se tiču planiranja i realizacije međunarodnih projekata saradnje. Na događaju će biti reči o analizi potreba, definisanju projektnih ciljeva, planiranju aktivnosti i mobilnosti učenika, kao i kvalitetu partnerstva. 

Učesnici će imati priliku da u timovima rade na izradi predloga projekata, kao i mogućnost da biraju teme projekata koje su važne iz perspektive njihovih institucija i lokalnih zajednica. Moći će da prošire svoja znanja i veštine u oblasti projektnog planiranja, kao i da nađu partnere za projekte i kreiraju predloge projekata. 

Ciljna grupa: direktori i nastavnici osnovnih škola iz ruralnih oblasti, koji su zainteresovani za realizaciju projekata u okviru Erazmus+ partnerstava za saradnju. 

Više informacija i prijave na linku: https://salto-et.net/events/show/PL01_0605_TSS_2024  

Rok za prijavu: 11. mart 2024. 

*Kako bi se prijavili za učešće na TSA događaju, zainteresovani moraju najpre da kreiraju nalog na SALTO platformi. Kandidati iz Srbije treba da odaberu RS01-Foundation Tempus kao svoju nacionalnu agenciju. Video-uputstvo za kreiranje naloga dostupno je na ovom linku: https://erasmusplus.rs/tca-dogadjaji-namenjeni-sektoru-obrazovanja/.

Za sve gorenavedene TSA događaje, Fondacija Tempus je u mogućnosti da podrži učešće izabranih učesnika iz Srbije i refundira im 95% troškova putovanja po povratku sa događaja, dok organizatori obezbeđuju smeštaj i hranu za učesnike tokom trajanja događaja.

Broj učesnika TSA događaja je ograničen, a svi prijavljeni dobiće povratnu informaciju o statusu svoje prijave. Prilikom izbora učesnika Fondacija Tempus može da organizuje intervju i proveru znanja jezika.

Dodatne informacije mogu da se dobiju slanjem imejla na adresu: tcas@tempus.ac.rs.

Skip to content