TCA događaji namenjeni sektoru obrazovanja

Na ovoj stranici, zainteresovani pojedinci aktivni u oblasti formalnog obrazovanja se mogu informisati o TCA (Training and Cooperation Activities) događajima na koje je Fondacija Tempus u mogućnosti da pošalje učesnike iz Srbije u tekućoj godini.

Za učešće na svim događajima sa spiska, izabranim kandidatima Fondacija Tempus refundira 95% troškova putovanja nakon povratka sa događaja.

Uz opis svakog događaja nalazi se link ka objavi sa više informacija. Prijavljivanje se vrši putem istog linka, a prethodno je neophodno kreirati nalog na SALTO platformi.

Ova stranica se redovno ažurira informacijama o novim pozivima, a kako bi bili obavešteni kada se novi događaj nađe na spisku, zainteresovanima preporučujemo da  se prijave na našu mejling listu.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem mejla tcas@tempus.ac.rs

Otvoreni pozivi:

International Erasmus+ conference and contact seminar: “The power of skills – equipping women in STEM through (dual) VET”

Od 22. do 25. oktobra – Beč, Austrija

Nacionalna agencija za Erazmus+ program iz Austrije organizuje konferenciju koja ima za cilj istraživanje i promovisanje uloge stručnog obrazovanja i obuka u osnaživanju žena i devojčica u oblastima nauke, tehnologije, inženjeringa i matematike (STEM), istovremeno se baveći rodnim razlikama u ovim oblastima. Konferencija je osmišljena kao kontakt seminar za predstavnike institucija u oblasti stručnog obrazovanja i obuka koje sprovode Erazmus+ projekte KA1 i KA2 koji se odnose na ovu temu.

Ciljevi konferencije:

 • povećanje svesti i prepoznavanje postojećih rodnih razlika u STEM oblastima;
 • unapređenje znanja i kompetencija vezanih za uključivanje i podršku ženama i devojčicama u STEM oblastima;
 • predstavljanje primera dobre prakse;
 • pružanje mogućnosti umrežavanja i pronalaženja partnera za Erazmus+ projekte.

Ciljna grupa: Pojedinci koji su aktivni u oblasti stručnog obrazovanja i obuka; predstavnici Erazmus+ KA1 i KA2 projekata (sa fokusom na mala partnerstva za saradnju). Mogu da se prijave i predstavnici institucija bez prethodnog iskustva sa Erazmus+ programom, ali se očekuje prethodno poznavanje programa i njegovih ciljeva.

Zainteresovani mogu da se prijave i pročitaju više informacija o događaju na SALTO platformi.

Rok za prijavu: 8. septembar

Initial teacher education

Od 30. do 31. oktobra – Beograd, Srbija

Fondacija Tempus organizuje konferenciju na temu inicijalnog obrazovanja nastavnika. Tokom dvodnevne međunarodne konferencije učesnici će se upoznati sa različitim nacionalnim politikama, mehanizmima i podsticajima za rešavanje nedostatka nastavničkog kadra i privlačenje ljudi u nastavničku profesiju, kao i sa evropskim inicijativama u oblasti inicijalnog obrazovanja nastavnika. Osim toga, imaće priliku za razmenu ideja i dobrih praksi, umrežavanje i istraživanje mogućnosti saradnje na projektima.

Ciljna grupa: predstavnici visokoškolskih institucija koje obrazuju buduće nastavnike, donosioci odluka u oblasti obrazovanja, kao i sami nastavnici.

Radni jezik događaja je engleski.

Zainteresovani mogu da se prijave na SALTO platformi.

Rok za prijavu: 13. septembar 2023.

Quality and inclusion in the new blended intensive programmes for higher education institutions
Od 23. 10. do 26. 10. 2023. godine – Temišvar, Rumunija

Nacionalna agencija za Erazmus+ iz Rumunije organizuje TSA aktivnost o kombinovanim (blended) mobilnostima za predstavnike visokoškolskih ustanova. Cilj ove aktivnosti je da se učesnici upoznaju sa načinima planiranja i organizovanja kombinovanih (blended) mobilnosti, kao i da se inspirišu postignutim rezultatima i najboljim praksama drugih visokoškolskih ustanova. Događaj je osmišljen kao kontakt seminar radi podsticanja novih partnerstava visokoškolskih ustanova iz Rumunije, Srbije i Hrvatske.  

Ciljna grupa: pojedinci aktivni u oblasti visokog obrazovanja – službenici za internacionalizaciju, Erazmus+ koordinatori za mobilnost KA1, profesori, osoblje visokoškolskih ustanova koje je odgovorno za sprovođenje kombinovanih mobilnosti. 

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem registracionog formulara na ovom linku

Rok za prijavu: 25. 8. 2023.

Moving closer to inclusive internationalisation in higher education

Od 8.11.2023. do 10.11.2023. – Berlin, Nemačka

Nacionalna agencija Nemačke za Erazmus+ u visokom obrazovanju (DAAD) organizuje TCA aktivnost o inkluziji. Događaj će okupiti pojedince aktivne na visokoškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da se:

 1. Predstave mere inkluzije i inkluzivne komunikacije,
 2. Razmenjuje o inkluziji u implementaciji Erazmus+ programa u visokom obrazovanju, u evropskom kontekstu,
 3. Razmenjuju rezultati i preporuke.

Učesnicima će biti ponuđeni interaktivni formati poput radionica koji pokrivaju sledeće teme u oblasti inkluzije u visokom obrazovanju i implementaciji programa Erazmus+: Izazovi na VŠU, interne VŠU usluge i mreže, obraćanje ciljnim grupama, inkluzivna mobilnost, sinergije i izazovi u prikupljanju podataka

Ciljna grupa: Erazmus+ koordinatori na VŠU, predstavnici Erazmus+ projekata (sve ključne akcije) u sektoru visokog obrazovanja.

Prijavljivanje je moguće popunjavanjem registracionog formulara na ovom linku.

Zainteresovani se mogu prijaviti i pročitati više informacija o događaju na SALTO platformi putem ovog linka https://salto-et.net/events/show/DE01_0504_TSS_2022

Rok za prijavu: 15.8.2023. godine.

International Tool Fair XVII – Mental health – Minds in motion

Od 13.11.2023. do 17.11.2023. – Irska

Nacionalna agencija za Erazmus+ iz Irske organizuje događaj posvećen istraživanju i razmeni „obrazovnih alata“. Obrazovni alat se može posmatrati kao način na koji prenosimo znanje i realizujemo obrazovne ciljeve. Ovaj sajam u Irskoj je posvećen predstavljanju neformalnih obrazovnih alata i pristupa mentalnom zdravlju. Za više informacija o događaju kliknite na OVAJ LINK.

Ciljna grupa: Događaj je osmišljen tako da uključi raznovrsne učesnike: nastavnike, omladinske radnike, stručnjake, volontere, edukatore za odrasle, istraživače, trenere i druge.

Pojedinci aktivni u oblasti formalnog obrazovanja (opšte, stručno i obrazovanje odraslih) mogu se prijaviti putem OVOG LINKA.

Rok za prijavu: 16.8.2023.

Ukoliko vaša organizacija ili škola ima dobru praksu i želite da je predstavite na Tool Fair-u, pobrinite se da je detaljno opišite u prijavi ili nam pišite na tcas@tempus.ac.rs  i ukratko opišite svoju praksu.

Impact of Erasmus+ placements on higher education

Od 31. 10. 2023. do 2. 11. 2023. godine – Pafos, Kipar

Nacionalna agencija za Erazmus+ s Kipra organizuje TCA kontakt seminar za visokoškolske ustanove posvećen mobilnostima radi obavljanja radne prakse.  

Osnovni ciljevi seminara su:

 • podizanje kvaliteta implementacije Erazmus+ radnih praksi,
 • upoznavanje sa novinama u aktuelnom programskom periodu,
 • razmena dobrih praksi i umrežavanje i
 • formulisanje akcionog plana za sprovođenje visokokvalitetnih mobilnosti radi radne prakse u nacionalnom i institucionalnom kontekstu.

Učesnici seminara će diskutovati i o tome šta čini visokokvalitetnu praksu (iz perspektive studenata, institucija koje ih šalju i organizacija-domaćina), kao i o pitanjima u vezi sa priznavanjem i prenosivošću ishoda učenja.

Ciljna grupa: Erazmus+ koordinatori sa iskustvom od najmanje dve godine u sprovođenju mobilnosti radi obavljanja radne prakse.

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem registracionog formulara na ovom linku.

Rok za prijavu: 17. 8. 2023. godine.

How E+ mobilities can facilitate the development of transversal skills

Od 16.10.2023. do 19.10.2023. – Irska

Ovaj TCA događaj koji organizuje nacionalna agencija za Erazmus+ iz Irske, fokusiraće se na transverzalne veštine i ulogu koju Erazmus+ program može da igra u podsticanju razvoja ovih veština kod učenika.

Ciljevi ove TCA aktivnosti su:

 • Unapređivanje razumevanje transverzalnih veština – šta su one; Kako pomažu učenicima da navigiraju kroz svet i društvo.
 • Prepoznavanje prioritetnih transverzalnih veština koje su najpotrebnije u svetu posle Kovida.
 • Istraživanje (kroz studije slučaja i primere projekata) kako mobilnost i drugi E+ projekti mogu olakšati razvoj transverzalnih veština.
 • Pružanje mogućnosti za pronalaženje partnera i umrežavanje sa drugim učesnicima iz Evrope.

Ciljna grupa: pojedinci aktivni u oblasti stručnog obrazovanja i obuka, kao i obrazovanja odraslih. Predstavnici organizacija sa manje iskustva, ili bez iskustva u Erazmus+ programu.

Zainteresovani se mogu prijaviti i pročitati više informacija o događaju, na SALTO platformi putem ovog linka: https://saltoet.net/events/show/IE01_0523_TSS_2023 

Rok za prijavu: 14.9.2023.

Inclusion across Europe

Od 16.11.2023. do 17.11. 2023. – Beograd

Fondacija Tempus, u saradnji sa Nacionalnom agencijom za Erazmus+ iz Rumunije, organizuje međunarodni TSA seminar „Inclusion across Europe” u Beogradu, 16. i 17. novembra 2023. godine.

Događaj je osmišljen kao kontakt seminar – učesnici će imati priliku da pronađu partnere iz Evrope za buduće projekte. Istraživaće načine na koje mobilnosti mogu da učine inkluzivnijim i podrže učesnike sa smanjenim mogućnostima, kao i  mogućnosti organizacija koje rade sa korisnicima iz ranjivih grupa da razvijaju svoju praksu kroz projekte.

Radni jezik događaja je engleski.

Na događaj se pozivaju: predstavnici ustanova iz sektora opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih, zainteresovanih za podnošenje prijava za KA1 i KA2 projekte, bez obzira na nivo iskustva sa Erazmus+ programom. Ohrabruju se kandidati koji do sada nisu imali iskustva sa Programom da se prijave.

Zainteresovani mogu da se prijave popunjavanjem formulara na SALTO platformi.

Neophodno je kreiranje naloga na SALTO platformi (video-uputstvo je dostupno na ovom linku). Kandidati iz Srbije treba da odaberu RS01-Foundation Tempus kao svoju nacionalnu agenciju.

Rok za prijavu: 27. septembar 2023.

Skip to content