Opšte obrazovanje

Еразмус+ програм пружа могућност установама из области општег образовања да пошаљу ученике и своје запослене на период учења и стручног усавршавања у друге европске земље или учествују у пројектима међународних сарадњи.

Установе из Србије могу да имају улогу координатора, односно подносиоца пројектне пријаве или партнера на пројекту.

Установама општег образовања су доступне следеће могућности за учешће у програму:
  1. КА1 Пројекти мобилности – У оквиру ових пројеката, установе могу да пошаљу своје ученике и запослене на краће или дуже периоде учења или усавршавања у неку од држава чланица ЕУ или трећих земаља придружених Програму или могу да организују различите активности долазних мобилности за партнерске институције. За ученике и запослене у установама општег образовања доступни су краткорочни и акредитовани пројекти мобилности са циљем јачања квалитета наставе, европске димензије у настави и доприноса Европском образовном простору.
  2. КА2 Партнерства у области општег образовања омогућавају установама да учествују у пројектима међународне сарадње, да ојачају своје капацитете и произведу иновативне резултате. Могу бити различите величине и обима па је сходно томе могуће учествовати у партнерствима за сарадњу или малим партнерствима у области општег образовања.
  3. Жан Моне пројекти у другим областима образовања и обука – Жан Моне пројекти су претходно били доступни само за високошколске установе, али су сада доступни и у другим областима образовања и обука. У оквиру ове акције је могуће определити се између Жан Моне обука наставника и Жан Моне иницијатива за учење о ЕУ.
Skip to content