Opšte obrazovanje

Erazmus+ program pruža mogućnost ustanovama iz oblasti opšteg obrazovanja da pošalju učenike i svoje zaposlene na period učenja i stručnog usavršavanja u druge evropske zemlje ili učestvuju u projektima međunarodnih saradnji.

Ustanove iz Srbije mogu da imaju ulogu koordinatora, odnosno podnosioca projektne prijave ili partnera na projektu.

Ustanovama opšteg obrazovanja su dostupne sledeće mogućnosti za učešće u programu:
  1. KA1 Projekti mobilnosti – U okviru ovih projekata, ustanove mogu da pošalju svoje učenike i zaposlene na kraće ili duže periode učenja ili usavršavanja u neku od država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu ili mogu da organizuju različite aktivnosti dolaznih mobilnosti za partnerske institucije. Za učenike i zaposlene u ustanovama opšteg obrazovanja dostupni su kratkoročni i akreditovani projekti mobilnosti sa ciljem jačanja kvaliteta nastave, evropske dimenzije u nastavi i doprinosa Evropskom obrazovnom prostoru.
  2. KA2 Partnerstva u oblasti opšteg obrazovanja omogućavaju ustanovama da učestvuju u projektima međunarodne saradnje, da ojačaju svoje kapacitete i proizvedu inovativne rezultate. Mogu biti različite veličine i obima pa je shodno tome moguće učestvovati u partnerstvima za saradnju ili malim partnerstvima u oblasti opšteg obrazovanja.
  3. Žan Mone projekti u drugim oblastima obrazovanja i obuka – Žan Mone projekti su prethodno bili dostupni samo za visokoškolske ustanove, ali su sada dostupni i u drugim oblastima obrazovanja i obuka. U okviru ove akcije je moguće opredeliti se između Žan Mone obuka nastavnika i Žan Mone inicijativa za učenje o EU.
Skip to content