Aktuelni poziv

AŽURIRANO:

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da je objavljen drugi konkursni rok za KA1 i KA2 prijave u okviru Opšteg poziva za 2021. godinu u okviru Erazmus+ programa. 

Više o drugom konkursnom roku i događajima za podršku podnosiocima prijava možete pogledati ovde, a kalendar rokova je dostupan ovde.

AŽURIRANO:

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu Evropske komisije objavljen drugi Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2021. godinu.

Drugi Corrigendum se odnosi na:

  • Pojašnjenja u vezi sa dodatnim iznosom finansiranja za studente i one koji su nedavno završili studije a dolaze iz udaljenih regiona i prekomorskih teritorija zemalja EU (EU Overseas Countries and Territories OSTs) i idu na praksu unutar projekata mobilnosti u visokom obrazovanju;
  • Pojašnjenje mogućnosti dodatnog konkursnog roka za KA2 projekte partnerstava za saradnju;
  • Pojašnjenje u pogledu tipa organizacija/ustanova koje mogu da učestvuju u evropskim neprofitnim sportskim događajima.

Tekst 2. korigenduma kao i novu verziju programskog vodiča (verzija 3, od 12.05.2021) možete pronaći na sledećoj stranici.

AŽURIRANO:

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu Evropske komisije objavljen Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2021. godinu.

Corrigendum se odnosi na:

  • Pravila finansiranja za inkluzivnu podršku za organizacije u KA1 projektima opšteg, stručnog obrazovanja i obuka i obrazovanja odraslih i KA2 partnerstava za saradnju koja se prijavljuju nacionalnim agencijama programskih zemalja.
  • Oznaku za partnerstva za saradnju u oblasti mladih za evropske nevladine organizacije;
  • Minimalan broj sati predavanja za Žan Mone katedre za jednu godinu.

Tekst Corrigendum-a kao i novu verziju programskog vodiča (verzija 2, od 08.04.2021) možete pronaći na sledećoj stranici.

Evropska komisija je objavila novi Erazmus+ Opšti poziv za podnošenje predloga projekata za 2021. godinu u kojem su detaljno opisane sve vrste projekata i rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Očekuje se da će se status Republike Srbije kao programske zemlje nastaviti i u novom programu, što znači da bi ustanove i organizacije imale mogućnost da punopravno učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2021. godinu.

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj stranici Kalendar rokova.

Takođe, raspoložive iznose sredstava za finansiranje projekata koji se podnose Fondaciji Tempus, možete videti ovde.

Fondacija Tempus pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa. U sklopu podrške, Fondacija svake godine organizuje besplatne radionice za pisanje Erazmus+ projekata, a tačne termine i registracione formulare objavićemo uskoro.

Pored toga, Fondacija pruža podršku i putem konsultacija za razvoj projektnih ideja svima koji žele da podnesu prijave za projekte u Opštem pozivu za 2021. godinu. Zainteresovani mogu posetiti Informativni centar Fondacije Tempus na Terazijama 39 (I sprat), svakog radnog dana 10-18 časova bez prethodne najave ili kancelariju u ulici Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke), uz prethodno zakazivanje. Sve konsultacije će se održati onlajn ili uživo u skladu sa poštovanjem propisanih mera u vezi sa koronavirusom.

Skip to content