Aktuelni poziv

Evropska komisija je objavila novi Erazmus+ Opšti poziv za podnošenje predloga projekata za 2024. godinu u kojem su detaljno opisane sve vrste projekata i rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Status Republike Srbije kao treće zemlje pridružene Programu se nastavlja i u novom pozivu, što znači da ustanove i organizacije imaju mogućnost da punopravno učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2024. godinu.

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj stranici Kalendar rokova.

Fondacija Tempus pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa. U sklopu podrške, Fondacija svake godine organizuje besplatne radionice za pisanje Erazmus+ projekata, a tačne termine i registracione formulare objavićemo uskoro.

Pored toga, Fondacija pruža podršku i putem konsultacija za razvoj projektnih ideja svima koji žele da podnesu prijave za projekte u Opštem pozivu za 2024. godinu. Zainteresovani mogu posetiti Informativni centar Fondacije Tempus na Terazijama 39 (I sprat), svakog radnog dana 9—17 časova bez prethodne najave ili kancelariju u ulici Žabljačka 12, uz prethodno zakazivanje. 

Arhiva poziva za konkurisanje

AŽURIRANO:

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da je objavljen drugi konkursni rok za KA1 i KA2 prijave u okviru Opšteg poziva za 2021. godinu u okviru Erazmus+ programa. 

Više o drugom konkursnom roku i događajima za podršku podnosiocima prijava možete pogledati ovde, a kalendar rokova je dostupan ovde.


AŽURIRANO:

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu Evropske komisije objavljen drugi Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2021. godinu.

Drugi Corrigendum se odnosi na:

  • Pojašnjenja u vezi sa dodatnim iznosom finansiranja za studente i one koji su nedavno završili studije a dolaze iz udaljenih regiona i prekomorskih teritorija zemalja EU (EU Overseas Countries and Territories OSTs) i idu na praksu unutar projekata mobilnosti u visokom obrazovanju;
  • Pojašnjenje mogućnosti dodatnog konkursnog roka za KA2 projekte partnerstava za saradnju;
  • Pojašnjenje u pogledu tipa organizacija/ustanova koje mogu da učestvuju u evropskim neprofitnim sportskim događajima.

Tekst 2. korigenduma kao i novu verziju programskog vodiča (verzija 3, od 12.05.2021) možete pronaći na sledećoj stranici.


AŽURIRANO:

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu Evropske komisije objavljen Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2021. godinu.

Corrigendum se odnosi na:

  • Pravila finansiranja za inkluzivnu podršku za organizacije u KA1 projektima opšteg, stručnog obrazovanja i obuka i obrazovanja odraslih i KA2 partnerstava za saradnju koja se prijavljuju nacionalnim agencijama programskih zemalja.
  • Oznaku za partnerstva za saradnju u oblasti mladih za evropske nevladine organizacije;
  • Minimalan broj sati predavanja za Žan Mone katedre za jednu godinu.

Tekst Corrigendum-a kao i novu verziju programskog vodiča (verzija 2, od 08.04.2021) možete pronaći na sledećoj stranici.


Evropska komisija je objavila novi Erazmus+ Opšti poziv za podnošenje predloga projekata za 2021. godinu u kojem su detaljno opisane sve vrste projekata i rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Očekuje se da će se status Republike Srbije kao programske zemlje nastaviti i u novom programu, što znači da bi ustanove i organizacije imale mogućnost da punopravno učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2021. godinu.

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj stranici Kalendar rokova.

Takođe, raspoložive iznose sredstava za finansiranje projekata koji se podnose Fondaciji Tempus, možete videti ovde.

Fondacija Tempus pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa. U sklopu podrške, Fondacija svake godine organizuje besplatne radionice za pisanje Erazmus+ projekata, a tačne termine i registracione formulare objavićemo uskoro.

Pored toga, Fondacija pruža podršku i putem konsultacija za razvoj projektnih ideja svima koji žele da podnesu prijave za projekte u Opštem pozivu za 2021. godinu. Zainteresovani mogu posetiti Informativni centar Fondacije Tempus na Terazijama 39 (I sprat), svakog radnog dana 10-18 časova bez prethodne najave ili kancelariju u ulici Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke), uz prethodno zakazivanje. Sve konsultacije će se održati onlajn ili uživo u skladu sa poštovanjem propisanih mera u vezi sa koronavirusom.

AŽURIRANO

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu Evropske komisije objavljen Corrigendum/izmene i dopune Programskog vodiča za Erazmus+ projekte za 2022. godinu.

Tekst nove verzije Programskog vodiča kao i dokument u kojem su rezimirane izmene, možete pronaći na sledećoj veb-strani.

Takođe obaveštavamo sve zainteresovane da je na sajtu Evropske komisije objavljen Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2022. godinu.

U korigendumu Poziva naveden je drugi konkursni rok za partnerstva za saradnju u oblasti mladih (4.oktobar 2022. godine do 12 sati, GMT +1).


Evropska komisija je objavila novi Erazmus+ Opšti poziv za podnošenje predloga projekata za 2022. godinu u kojem su detaljno opisane sve vrste projekata i rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Status Republike Srbije kao treće zemlje pridružene Programu se nastavlja i u novom pozivu, što znači da ustanove i organizacije imaju mogućnost da punopravno učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ Programskom vodiču za 2022. godinu.

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj stranici Kalendar rokova.

Fondacija Tempus poziva sve zainteresovane da se prijave za učešće na onlajn Erazmus+ informativnim danima, koji se održavaju od 8. do 10. decembra 2021. godine. Program nastavlja da podržava različite oblike saradnje među ustanovama i organizacijama putem konkurse za projekte, a tokom Erazmus+ nedelje učesnike ćemo upoznati sa mogućnostima koje ustanove i organizacije iz Srbije imaju na raspolaganju u konkursnom roku za 2022. godinu. Više informacija o prijavljivanju i drugim događajima planiranim u okviru Erazmus+ nedelje je dostupno ovde.

Fondacija Tempus pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa. U sklopu podrške, Fondacija svake godine organizuje besplatne radionice za pisanje Erazmus+ projekata, a tačne termine i registracione formulare objavićemo uskoro.

Pored toga, Fondacija pruža podršku i putem konsultacija za razvoj projektnih ideja svima koji žele da podnesu prijave za projekte u Opštem pozivu za 2021. godinu. Zainteresovani mogu posetiti Informativni centar Fondacije Tempus na Terazijama 39 (I sprat), svakog radnog dana 10—18 časova bez prethodne najave ili kancelariju u ulici Žabljačka 12, uz prethodno zakazivanje. Sve konsultacije će se održati onlajn ili uživo u skladu sa poštovanjem propisanih mera u vezi sa koronavirusom.

AŽURIRANO:

Fondacija Tempus obaveštava sve zainteresovane da je na sajtu Evropske komisije objavljen Corrigendum/izmene i dopune Opšteg poziva za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2023. godinu.

Evropska komisija je objavila novi Erazmus+ Opšti poziv za podnošenje predloga projekata za 2023. godinu, u kojem su detaljno opisane sve vrste projekata i rokovi za sve pojedinačne komponente programa.

Status Republike Srbije kao treće zemlje pridružene Programu se nastavlja i u novom pozivu, što znači da ustanove i organizacije imaju mogućnost da punopravno učestvuju u svim delovima Erazmus+ programa, kao koordinatori ili partneri. Više detalja o pravilima i mogućnostima učešća možete pronaći u Erazmus+ programskom vodiču za 2024. godinu.

Pregled svih vrsta projekata u kojima Srbija može da učestvuje, kao i rokova u okviru ovog Konkursa, možete pogledati na našoj stranici Kalendar rokova

Fondacija Tempus pruža kontinuiranu podršku svima koji su zainteresovani za podnošenje projekata u okviru Erazmus+ programa. U sklopu podrške, Fondacija svake godine organizuje besplatne radionice za pisanje Erazmus+ projekata, a tačne termine i registracione formulare objavićemo uskoro.

Pored toga, Fondacija pruža podršku i putem konsultacija za razvoj projektnih ideja svima koji žele da podnesu prijave za projekte u Opštem pozivu za 2023. godinu. Zainteresovani mogu posetiti Informativni centar Fondacije Tempus na Terazijama 39 (I sprat), svakog radnog dana 9—17 časova bez prethodne najave ili kancelariju u ulici Žabljačka 12, uz prethodno zakazivanje. 

Skip to content