Izgradnja kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Projekti izgradnje kapaciteta su međunarodni projekti saradnje između organizacija aktivnih u oblasti stručnog obrazovanja i obuka iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu i trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu.  Cilj im je da kao pokretač održivog društveno-ekonomskog razvoje podrže relevantnost, dostupnost i odziv institucija i sistema stručnog obrazovanja i obuka u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.

 • Jačanjeveze između sistema stručnog obrazovanja i obuka i tržišta rada u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu, kako bi se bolje uskladila ponuda i potražnja programa stručnog obrazovanja i obuka sa potrebama tržišta; 
 • Razvijanje kapaciteta pružalaca stručnog obrazovanja i obuka, posebno u oblastima upravljanja, inkluzije, osiguranja kvaliteta, inovacija i internacionalizacije;
 • Omogućavanje pristupa zaposlenima u VET ustanovama i donosiocima odluka metodama koje povezuju stručno obrazovanje i tržište rada (dualno obrazovanje, razvoj kurikuluma sa partnerima iz privatnog sektora, itd);
 • Jačanje upravljačkih, tehničkih i pedagoških veština i znanja nastavnika i trenera u oblasti stručnog obrazovanja i obuka;
 • Integrisanje doprinosa nastavnika/trenera, učenika i poslodavaca, posebno iz privatnog sektora, u nastavni plan i program, pri kreiranju stručnih profila i reformisanju programa stručnog obrazovanja i obuka;
 • Unapređenje nivoa kompetencija, veština i potencijala za zapošljivost VET učenika kroz razvijanje novih i inovativnih programa stručnog obrazovanja, posebno onih koji pružaju ključne kompetencije, osnovne jezičke i IKT veštine;
 • Podsticanje saradnje između različitih delova sveta kroz zajedničke inicijative.

Predlozi projekata bi trebalo da pokriju jednu ili više tematskih oblasti:

 • Učenje na radnom mestu (za mlade i/ili odrasle);
 • Razvijanje mehanizama za osiguranje kvaliteta;
 • Stručno usavršavanje VET nastavnika/trenera;
 • Razvijanje ključnih kompetencija, uključujući preduzetništvo;
 • Usklađivanje veština u progresivnim ekonomskim sektorima;
 • Pružanje podrške razvoju zelenih i digitalnih veština.

Projekti mogu da pokriju i neke tematske oblasti koje nisu navedene, ali koje moraju da odgovaraju ciljevima i potrebama.

EU je postavila niz ciljeva u vezi sa geografskim balansom i prioritetima. Pored toga, institucije se ohrabruju da rade sa partnerima iz najsiromašnijih i najmanje razvijenih trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu.

Geografski ciljevi postavljeni za ovu akciju su:

 • Severan i Južna Amerika i Karibi- prioritet će biti dat regionalnim projektima (projekti koji uključuju više od jedne treće zemlje koja ne učestvuje punopravno u Programu) ili projektima u zemljama sa nižim i srednjim prihodima;
 • Podsaharska Afrika- prioritet će biti dat najmanje razvijenim zemljama. Takođe, poseban akcenat će biti na zemljama migracije i nijedna zemlja neće moći da dobije više od 8% sredstava predviđenih za Region;
 • Zapadni Balkan- prioritet će biti dat mobilnosti učenika.

Dostupni budžet je podeljen između različitih regiona sveta u 12 budžetskih koverata različitih veličina. Više informacija o iznosima dostupnim u okviru svake budžetske koverte će biti objavljeno na Portalu za finansiranje i tendere (FTOP). Sredstva će morati da se koriste ujednačeno za sve geografske regione.

Koje vrste aktivnosti se mogu sprovesti u okviru ovih projekata?

Finansirani projekti mogu da sadrže različite tipove saradnje, razmena, komunikacije i druge aktivnosti, poput:

 • Stvaranje i razvijanje mreža i razmena dobrih praksi između VET ustanova u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu i ustanova u državama članicama EU ili trećim zemljama pridruženim Programu;
 • Razvijanje alata, programa i drugih materijala za izgradnju kapaciteta ustanova iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu (programi obuka i praksi, stručno vođenje i metode savetovanja i podučavanja, itd.);
 • Stvaranje mehanizama za uključivanje privatnog sektora kako u kreiranje tako i u izvođenje nastavnih planova i programa, i obezbeđivanje visokokvalitetnog učenje na radnom mestu za VET učenike;
 • Razvijanje pedagoških pristupa, materijala i metoda za nastavu, uključujući i učenje zasnovano na radu, virtuelne mobilnosti i bolje korišćenje IKT potencijala;
 • Razvijanje i sprovođenje aktivnosti međunarodne (virtuelne) razmene prvenstveno za zaposlene (uključujući nastavno i nenastavno osoblje kao što su rukovodioci škola, savetnici, itd.).
Ko može da podnese projektnu prijavu?

Bilo koja državna ili privatna organizacija aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuka i koja ima sedište u nekoj od država članica EU ili nekoj od trećih zemalja pridruženih Programu.

Koliki je minimalan broj partnera?

Projekti izgradnje kapaciteta moraju uključivati najmanje dve organizacije iz dve različite države članice EU ili treće zemlje pridružene Programu i najmanje dve organizacije iz najmanje jedne treće zemlje koja  ne učestvuje punopravno u Programu (ukupno najmanje četiri organizacije iz tri različite zemlje).

Koji je način finansiranja?

Finansijska podrška se dodeljuje u vidu paušalnih troškova (lump sum). Ovi paušalni troškovi moraju biti podeljeni po radnim paketima, poput upravljanja projektom, obuke, organizacija događaja, priprema i sprovođenja mobilnosti, komunikacija i širenje informacija, osiguranje kvaliteta, i sl. Iznos granta po projektu je minimalno 100.000 i maksimalno 400.000 evra.

Koliko traju projekti?

Projekti izgradnje kapaciteta mogu trajati jednu, dve ili tri godine.

Kome se podnosi projektna prijava?

Prijave se podnose elektronski Izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Kada je rok za podnošenje prijava?

Krajnji rok za podnošenje prijava za projekte izgradnje kapaciteta u stručnom obrazovanju je 31. mart 2022. godine u 17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Skip to content