Projekti mobilnosti

U okviru KA1 projekata mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka pružaoci stručnog obrazovanja i obuka (VET) i druge organizacije aktivne u oblasti VET-a imaju mogućnost da pošalju učenike i svoje zaposlene na period učenja i stručnog usavršavanja u neku od država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu. Ovim projektima se podržava internacionalizacija, kao i jačanje kapaciteta pružalaca stručnog obrazovanja i obuka i drugih organizacija u oblasti stručnog obrazovanja i obuka.

Koji su ciljevi KA1 projekata mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?
 • jačanje ključnih kompetencija i transverzalnih veština, posebno učenja jezika
 • podrška razvoju veština specifičnih za poslovne potrebe na današnjem i budućem tržištu rada
 • razmena najboljih praksi i promocija upotrebe novih i inovativnih pedagoških metoda i tehnologija i podrška profesionalnom razvoju nastavnika, trenera, mentora i drugog osoblja u VET-u
 • izgradnja kapaciteta pružalaca stručnog obrazovanja obuka za izvođenje visokokvalitetnih projekata mobilnosti i njihova sposobnost da formiraju kvalitetna partnerstva, dok razvijaju svoju strategiju internacionalizacije
 • mobilnost kao realna mogućnost za bilo kog učenika u inicijalnom i kontinuiranom stručnom obrazovanju i povećanje prosečnog trajanja mobilnosti za učenike, radi povećanja kvaliteta i uticaja mobilnosti
 • negovanje kvaliteta, transparentnosti i prepoznavanje ishoda učenja tokom mobilnosti u inostranstvu, posebno korišćenjem evropskih alata i instrumenata
 • promocija vrednosti inkluzije i različitosti, tolerancije i demokratskog učešća
 • promovisanje znanja o zajedničkom evropskom nasleđu i različitosti
 • podrška razvoju profesionalnih mreža širom Evrope.
Koju ulogu mogu imati ustanove koje prijavljuju KA1 projekat u oblasti stručnog obrazovanja i obuka?

Ustanove iz Srbije mogu imati ulogu koordinatora projekta (podnosioca projektne prijave) i ulogu partnera na projektu.

Većina ponuđenih tipova aktivnosti u okviru KA1 projekata mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka odnose se na odlazne mobilnosti. To znači da ustanova iz Srbije koja prijavljuje projekat šalje svoje učenike i/ili zaposlene na stručno usavršavanje u inostranstvu. Međutim, postoje mogućnosti i za dolazne mobilnosti, što znači da ustanove iz Srbije koje prijavljuju projekat mogu da traže finansiranje i za učesnike koji bi došli iz inostranstva.

Cilj dolaznih mobilnosti je isti kao i za odlazne: jačanje kapaciteta i međunarodne saradnje ustanove koordinatora projekta.

U ovom slučaju, ustanove ne moraju da podnose svoj projekat, već imaju ulogu domaćina za učesnike iz drugih zemalja. To znači da je ustanova iz Srbije partner nekog drugoj ustanovi iz Evrope koja prijavljuje projekat i ustanova iz Srbije je odgovorna za primanje učesnika mobilnosti i za ponudu i organizaciju programa aktivnosti.

Koje vrste KA1 projekata u oblasti stručnog obrazovanja i obuka postoje?

Pre nego što se prijavite, potrebno je da odaberete vrstu KA1 projekata mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka.

Ova vrsta projekata omogućava ustanovama koje se prijavljuju da organizuju različite aktivnosti mobilnosti za zaposlene i učenike tokom perioda od 6 do 18 meseci. Ovo je najbolji izbor za ustanove koje se prvi put prijavljuju na projekte u okviru programa Erazmus+.

Ova vrsta projekata je namenjena ustanovama koje poseduju Erazmus akreditaciju u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Ovo je poseban način na koji se akreditovanim ustanovama omogućava da dobijaju finansiranje za duži period organizovanja mobilnosti (za zaposlene i učenike) i sprovođenja strategije internacionalizacije iznete u njihovom Erazmus planu, koji bi trebalo da se zasniva na potrebama i dugoročnim ciljevima. Sredstva za akreditovane organizacije će biti ograničena.

Koji su tipovi aktivnosti mogući u okviru VET projekata?

Ovde možete videti tipove aktivnosti odlaznih mobilnosti koji su dostupni i zajednički za obe vrste VET projekata mobilnosti.

 • Posmatranje na radnom mestu u trajanju od 2 do 60 dana
 • Držanje nastave u trajanju od 2 do 365 dana
 • Kursevi i treninzi u trajanju od 2 do 30 dana. Sredstva koja pokrivaju cenu kursa ograničena su na ukupno 10 dana po učesniku.

Pored fizičke mobilnosti, zaposleni će imati mogućnost i kombinovanja fizičke i virtuelne mobilnosti. U tom slučaju, minimalan i maksimalan broj dana trajanja odnosi se na komponentu fizičke mobilnosti.

 • Učešće na takmičenjima u veštinama u trajanju od 1 do 10 dana
 • Grupna mobilnost VET učenika u trajanju od 2 do 30 dana
 • Kratkoročna mobilnost VET učenika u trajanju od 10 do 89 dana
 • Dugoročna mobilnost VET učenika (ErazmusPro) u trajanju od 90 do 365 dana.

Pored fizičke mobilnosti, učenici će imati mogućnost i kombinovanja fizičke i virtuelne mobilnosti. U tom slučaju, minimalan i maksimalan broj dana trajanja odnosi se na komponentu fizičke mobilnosti.

Za dolazne mobilnosti na raspolaganju su sledeći tipovi aktivnosti:
 • Gostovanje pozvanih stručnjaka u trajanju od 2 do 60 dana. Ustanove mogu pozvati edukatore, nastavnike i stručnjake iz inostranstva koji bi doprineli usavršavanju metoda nastave, na primer
 • Prihvatanje nastavnika na period obuke od 10 do 365 dana. Ustanova koja prijavljuje projekat može biti domaćin za nastavnike na obuci.
 • Pripremne posete partnerskoj ustanovi pre same mobilnosti. Ove posete se odnose na posebne situacije poput pripreme učesnika sa smanjenim mogućnostima ili pripreme dugoročnih mobilnosti. Ne odnose se na pripremu za odlazak na kurs ili obuku za zaposlene.
Kome i kada se podnose prijave za projekte mobilnosti?

Projektne prijave se podnose Fondaciji Tempus, do 20. februara 2024 godine u podne. Tačan datum možete videti u Kalendaru poziva.

Pravila finansiranja

Sredstva koja se dobijaju za projekte mobilnosti odnose se na sledeće troškove:

 • organizaciona podrška,
 • individualna podrška,
 • troškovi puta,
 • pripremne posete,
 • podrška za učesnike sa smanjenim mogućnostima i za osobe u pratnji gde je to neophodno,
 • cena kursa,
 • jezička podrška,
 • vanredni troškovi.

Detaljnije informacije o svakoj od ovih stavki možete naći u Programskom vodiču.

Erazmus standard kvaliteta

Za sprovođenje svih aktivnosti u okviru KA1 projekata mobilnosti mora da se poštuje Erazmus standard kvaliteta koji podrazumeva određeni način sprovođenja izbora i pripreme učesnika mobilnosti, vrednovanja i priznavanja ishoda učenja, kao i promovisanja projektnih rezultata.

Posebno je važno da ustanove u okviru svojih projekata podstiču inkluziju, ekološku održivost (prvenstveno se misli na upotrebu slabih zagađivača kada je u pitanju odabir prevoza za različite aktivnosti) i digitalno obrazovanje.

Skip to content