Erazmus akreditacije

ŠTA JE ERAZMUS AKREDITACIJA?

Erazmus akreditacija je alat za ustanove i organizacije u oblastima opšteg, stručnog, obrazovanja odraslih i mladih koje žele da se otvore za prekograničnu razmenu i saradnju. Dodela Erazmus akreditacije potvrđuje da je podnosilac zahteva napravio plan za sprovođenje visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti kao deo šireg napora za razvoj svoje organizacije, kao i prelaska sa konkurisanja za pojedinačne projekte na strateško planiranje i razvijanje institucionalnih kapaciteta.

ZAJEDNIČKI CILJEVI ZA SVE OBLASTI

Erazmus akreditacije treba da olakšaju apliciranje za projekte mobilnosti radi učenja pružajući akreditovanim organizacijama pojednostavljeni i fleksibilni alternativni format za sprovođenje aktivnosti.

Zajednički ciljevi za sve 3 oblasti su:

  • jačanje evropske dimenzije držanja nastave i učenja kroz promovisanje vrednosti inkluzije i različitosti, tolerancije i demokratskog učešća;
  • promovisanje znanja o zajedničkom evropskom nasleđu i raznolikosti;
  • podrška razvoju profesionalnih mreža širom Evrope.

Za prijavljivanje nije neophodno prethodno učešće u programu.

Organizacije koje već imaju Erazmus akreditaciju mogu dobiti nagradu izvrsnosti kao priznanje svom prethodnom radu i posvećenosti kvalitetu.

KAKO TO FUNKCIONIŠE?

Organizacije koje žele da dobiju akreditaciju moraće da utvrde svoje dugoročne ciljeve i planiraju aktivnosti koji će biti podržane Erazmus+ sredstvima, očekivane benefite, kao i njihov pristup upravljanju projektima.

Dodeljivanjem Erazmus akreditacija se potvrđuje da podnosilac zahteva ima uspostavljene odgovarajuće i efikasne procese i mere i da može da implementira visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti radi učenja kako je planirano i da ih koristiti za ostvarivanje benefita u datoj oblasti.

Maksimalni broj Erazmus akreditacija koje će biti dodeljene u okviru Poziva za 2023. godinu je:

  • Erazmus akreditacije u oblasti opšteg obrazovanja – 15  akreditacija;
  • Erazmus akreditacije u oblasti stručnog obrazovanja i obuka – 15 akreditacija;
  • Erazmus akreditacije u oblasti obrazovanja odraslih – 5 akreditacija.

Akreditovane organizacije mogu da se prijave za finansiranje aktivnosti mobilnosti na pojednostavljen način. Prijave se zasnivaju na prethodno odobrenom planu akreditacije, tako da detaljan spisak i opis planiranih aktivnosti nisu potrebne. Umesto toga, prijave se fokusiraju na procenu broja aktivnosti koje treba sprovesti i broj uključenih učesnika.

Akreditovane organizacije se obavezuju da će slediti pravila i principe utvrđene za svaku vrstu aktivnosti i da će se pridržavati Erazmus standarda kvaliteta i pružiti visok kvalitet aktivnosti mobilnosti u odgovarajućoj oblasti.

Koje vrste akreditacija postoje?

U nastavku pročitajte Smernice za ocenjivanje prijava za Erazmus akreditacije u oblasti obrazovanja odraslih, stručnog obrazovanja i obuka i opšteg obrazovanja.

Skip to content