Projekti mobilnosti

Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja podržavaju fizičku i kombinovanu (blendedmobilnost studenata i mobilnost zaposlenih na visokoškolskim ustanovama kako iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (ranije poznate kao programske zemlje), tako i trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu (ranije poznate kao partnerske zemlje). 

Studentske mobilnosti
 

Studenti mogu da idu na mobilnosti iz svih oblasti i sa svih nivoa studija (kratki programi, osnovne, master i doktorske studije).

Vrste studentskih mobilnosti koje je moguće sprovesti su: 

 • mobilnosti radi studiranja,
 • mobilnosti radi obavljanja radne prakse, 
 • kombinovane mobilnosti radi studiranja i obavljanja radne prakse, 
 • doktorske mobilnosti radi studiranja ili obavljanja radne prakse, 
 • kombinovani intenzivni programi u okviru kombinovane kratkoročne mobilnosti radi studiranja. 

Program pre svega podržava dugoročne mobilnosti, ali prepoznaje i važnost kratkoročnih mobilnosti kojima se otvara mogućnost da veći broj studenata iz različitih okruženja, uslova studiranja i studijskih programa učestvuje u mobilnosti. 

Mobilnosti zaposlenih
 

Projekti mobilnosti u visokom obrazovanju podržavaju i mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja, kao i zaposlenih u privredi u cilju njihovog daljeg profesionalnog razvoja.  

Mobilnosti zaposlenih mogu biti mobilnosti u svrhu: 

 • izvođenja nastave, 
 • usavršavanja. 

Zaposleni takođe mogu da učestvuju na kombinovanim intenzivnim programima u okviru kombinovanih mobilnosti radi usavršavanja.

Vrste projekata mobilnosti
 

Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja mogu da se odvijaju između ustanova iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu, kao i između ustanova u državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim Programu i trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu.

KA131 projekti podrazumevaju sprovođenje mobilnosti između država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (po uzoru na stare KA103 projekte), ali u novom Programu uključuju i međunarodnu dimenziju i omogućavaju da deo mobilnosti bude sproveden sa trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu. 

Programom je definisano da maksimalno 20% odobrenih sredstava za KA131 projekat može biti namenjeno mobilnostima sa trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu i to isključivo za odlaznu mobilnost sa ustanova iz država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih Programu u ustanove u trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu 

Ko može da podnese projektnu prijavu?
 

Prijave za KA131 projekte podnose samostalne visokoškolske ustanove nosioci Erazmus povelje za visoko obrazovanje ili akreditovani nacionalni konzorcijumi za mobilnost iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu. 

Visokoškolske ustanove iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu su dužne da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje kako bi mogle da učestvuju u projektima mobilosti.

Visokoškolske ustanove iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu nemaju Erazmus povelju, već se na njene principe obavezuju potpisivanjem interinstitucionalnog ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih Programu. 

Kome se podnosi projektna prijava? 

 

Samostalne visokoškolske ustanove iz Srbije podnose projektne prijave Fondaciji Tempus.

Samostalne visokoškolske ustanove iz država članica EU i ostalih trećih zemalja pridruženih Programu podnose projektne prijave nacionalnoj agenciji u svojoj zemlji 

Kada je rok za podnošenje projektne prijave?
 

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar rokova. 

Koliko traju KA131 projekti?
 

KA131 projekti mobilnosti traju 26 meseci, sa početkom 1. juna, a završetkom 31. jula.  

Ko može da učestvuje u KA131 projektu?
 

Broj ustanova u prijavnom formularu za KA131 projekat je jedan – samo visokoškolska ustanova podnosilac projektne prijave ili nacionalni konzorcijum za mobilnost koji je podnosilac projektne prijave se nalaze u prijavi.

Izuzetak su projekti u okviru kojih se sprovode i kombinovani (blended) intenzivni programi kada je potrebno da postoje minimum 3 visokoškolske ustanove iz 3 države članice EU i/ili treće zemlje pridružene Programu. Pored njih, i druge visokoškolske ustanove i organizacije iz država članica EU, trećih zemalja pridruženih Programu, kao i trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu mogu učestvovati u projektu.  

Koje vrste mobilnosti postoje?
 

Mobilnosti koje je moguće sprovesti su: 

 • studentska mobilnost u svrhu pohađanja nastave,
 • studentska mobilnost u svrhu obavljanja radne prakse, 
 • kratkoročna mobilnost studenata doktorskih studija,
 • mobilnost zaposlenih radi držanja nastave, 
 • mobilnost zaposlenih radi usavršavanja, 
 • kombinovani (blendedintenzivni programi. 
Koji je iznos dostupnih sredstava na nacionalnom nivou?
 

Svaka država članica EU i treća zemlja koja učestvuje punopravno u Programu ima određeni budžet za projekte mobilnosti na godišnjem nivou.  

Sredstva dostupna u aktuelnom konkursnom roku možete pronaći u Erazmus+ brošuri 

Šta predstavlja kombinovana (blended) mobilnost? Ko može da je sprovodi?
 

Novim Programom posebno je podržana kombinovana (blended) mobilnost kako studenata tako i zaposlenih. Ove mobilnosti se jednim delom sprovode virtuelno putem interneta i digitalnih alata, a drugim delom fizičkim prisustvom na partnerskoj ustanovi.  

Za sprovođenje ovakvog kombinovanog programa potrebno je učešće minimum 3 visokoškolske ustanove koje su nosioci Erazmus povelje za visoko obrazovanje iz 3 države članice EU i/ili treće zemlje pridružene Programu 

Kombinovani intentenzivni program može biti sproveden kroz sledeće dve Erazmus+ aktivnosti mobilnosti: kombinovanu kratkoročnu mobilnost studenata radi studiranja ili kombinovanovanu mobilnost zaposlenih radi usavršavanja.

Dodatni kriterijum jeste da fizička mobilnosti mora da traje od 5 do 30 dana tokom sprovođenja programa, kao i da student pohađanjem ovog programa mora da ostvari minimum 3 ESPB kredita. 

KA171 projekti mobilnosti (po uzoru na stare KA107 projekte) podrazumevaju mobilnosti koje se sprovode isključivo sa trećim zemljama koje ne učestvuju punopravno u Programu, izuzev zemalja iz regiona 13 i 14.

Ko može da podnese projektnu prijavu?

Prijave za KA171 projekte podnose samostalne visokoškolske ustanove nosioci Erazmus povelje za visoko obrazovanje iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu.

Visokoškolske ustanove iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu su dužne da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje kako bi mogle da učestvuju u projektima mobilosti.

Visokoškolske ustanove iz trećih zemalja koje ne učestvuju punopravno u Programu nemaju Erazmus povelju, već se na njene principe obavezuju potpisivanjem interinstitucionalnog ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i/ili trećih zemalja pridruženih Programu. 

Kome se podnosi projektna prijava? 

Samostalne visokoškolske ustanove iz Srbije podnose projektne prijave Fondaciji Tempus.

Samostalne visokoškolske ustanove iz država članica EU i ostalih trećih zemalja pridruženih Programu podnose projektne prijave nacionalnoj agenciji u svojoj zemlji.  

Kada je rok za podnošenje projektne prijave?

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar rokova. 

Koliko traju KA171 projekti?

KA171 projekti mobilnosti traju 24 meseca ili 36 meseci, sa početkom 1. avgusta, a završetkom 31. jula.  

Ko može da učestvuje u KA171 projektu?

Broj ustanova u prijavnom formularu za KA171 projekat je jedan – samo visokoškolska ustanova podnosilac projektne prijave se nalazi u prijavi.

Koje vrste mobilnosti postoje?

Mobilnosti koje je moguće sprovesti su: 

 • studentska mobilnost u svrhu pohađanja nastave,
 • studentska mobilnost u svrhu obavljanja radne prakse, 
 • mobilnost zaposlenih radi držanja nastave, 
 • mobilnost zaposlenih radi usavršavanja, 
Koji je iznos dostupnih sredstava na nacionalnom nivou?

Svaka država članica EU i treća zemlja koja učestvuje punopravno u Programu ima određeni budžet za projekte mobilnosti na godišnjem nivou.  

Sredstva dostupna u aktuelnom konkursnom roku možete pronaći u Erazmus+ brošuri, a detaljniji pregled raspoloživog budžeta za KA171 projekte u okviru pojedinačnih regiona dostupan je na sledećim stranicama:

 • za 2022. godinu ovde,
 • za 2023. godinu ovde (u pitanju je preliminarni, očekivani budžet po regionima).

Više informacija o projektima mobilnosti u visokom obrazovanju možete da pronađete u Erazmus+ programskom vodiču na sajtu Evropske komisije. 

Skip to content