Eurodesk

Eurodesk je evropska mreža koja pruža besplatne, kvalitetne i proverene informacije o mogućnostima za mobilnost mladih, promoviše evropske programe mobilnosti kao što su Erazmus+ i Evropska inicijativa za solidarnost, ohrabruje aktivno građanstvo mladih i razvoj politika za mlade.

Eurodesk mreža osnovana je 1990. godine, a čine je centralna kancelarija u Briselu, 39 nacionalnih centara u 37 evropskih zemalja, kao i preko 2100 multiplikatora i ambasadora – regionalnih i lokalnih organizacija, kao i pojedinaca, koji rade sa mladima i omladinskim radnicima, i u direktnom kontaktu im dostavljaju informacije i savetuju ih o mogućnostima za mobilnost i obrazovanje.

U martu 2019. godine Srbija je postala 36. zemlja članica Eurodesk mreže. Nacionalni Eurodesk centar u Srbiji funkcioniše u okviru Fondacije Tempus i nalazi se u Informativnom centru Fondacije Tempus.

U ulozi mreže zadužene da pruža podršku sprovođenju velikog programa Evropske unije Erazmus+, Eurodesk nastoji da informacije o mobilnosti zarad učenja i usavršavanja mladih učini razumljivim i pristupačnim, dajući smernice za mlade ljude širom Evrope.

Putem Evropskog portala za mlade koga uređuje, Eurodesk odgovara na pitanja mladih širom Evrope, objavljuje njihove priče i iskustva kao i novosti o obrazovanju, volontiranju, radnom angažovanju, putovanju, kulturi, zdravlju, aktivnom učešću u društvu i drugim temama od značaja za mlade, na 28 evropskih jezika.

Godišnja kampanja Eurodesk mreže, pod nazivom Time to Move, se realizuje svake godine na jesen, najčešće u oktobru. U okviru kampanje se širom Evrope organizuju događaji namenjeni mladima, kao i različite vrste takmičenja, o čemu se mladi detaljnije mogu informisati putem zvaničnog sajta Time to Move kampanje

Na internet stranici Eurodesk mreže, a posebno u Eurodesk bazi mogućnosti za mobilnost, mladima su dostupne informacije o stipendijama, stručnim praksama, treninzima, obukama, i različitim konkursima, koje zainteresovani mogu dobijati i putem elektronskog biltena.

Zainteresovanim pojedincima i ustanovama iz Srbije dostupni su i internet sajt Nacionalnog Eurodesk centra Srbije, kao i publikacija Moj Eurodesk vodič za mobilnost, na srpskom jeziku.

Nacionalni Eurodesk centar u Srbiji dostupan je i pruža informacije svim mladima i osobama koje rade sa mladima putem Informativnog centra Fondacije Tempus (Terazije 39/I, Beograd) koji je dostupan putem telefona 011-3342-430 (opcije 1 i 2) i e-pošte info@tempus.ac.rs, kao i uživo svakog radnog dana 9-17 časova – posetu nije potrebno unapred zakazivati.

Skip to content