Info dani i radionice

Za promovisanje i sprovođenje Erazmus+ programa u Republici Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih zadužena je Fondacija Tempus. Svojim mnogobrojnim aktivnostima pruža podršku kako organizacijama, tako i pojedincima u ličnom i profesionalnom razvoju, a među dostupnim aktivnostima izdvajamo Info dane i radionice.

Info dani se organizuju u Beogradu i drugim gradovima Srbije u cilju informisanja svih zainteresovanih institucija i pojedinaca u oblasti obrazovanja i mladih o mogućnostima za učešće u programu Erazmus+, i usklađeni su sa objavom godišnjeg Erazmus+ opšteg poziva za predloge projekata.

Učešće na Info danima je besplatno, a potrebno je jedino popuniti registracioni formular.

Fondacija Tempus organizuje i radionice za pisanje projekata.

Cilj ovih radionica jeste da se obrazovne institucije i ustanove pripreme za podnošenje projekata mobilnosti i projekata strateških partnerstava u okviru programa Erazmus+.

Sve radionice koje organizuje Fondacija Tempus su besplatne. Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju radionice dobijaju potvrdu o učešću.

Više o aktivnostima podrške Fondacije Tempus pogledajte ovde.

Prezentacije sa radionica i informativnih dana možete pronaći u nastavku, dok su snimci sa informativnih dana dostupni na YouTube kanalu Fondacije Tempus.

Erazmus+ informativni dani - Poziv za podnošenje projekata 2024. godine

Na linkovima ispod možete da pronađete prezentacije sa sesija održanih u okviru Informativnih dana, 13. i 14. decembra 2023. godine. Molimo sve korisnike da prilikom pripreme projektnih prijava, neizostavno konsultuju i relevantni deo Erazmus+ programskog vodiča. Za sva pitanja i nedoumice, Fondacija Tempus Vam stoji na raspolaganju.

Erazmus+ informativni dani - Poziv za podnošenje projekata 2023. godine

Napomena: Erazmus+ informativni dani su ove godine održani pre objavljivanja Opšteg poziva za 2023. godinu te postoje manje izmene u Erazmus+ programskom vodiču u odnosu na prezentacije u nastavku. Molimo sve korisnike da prilikom pripreme projektnih prijava, neizostavno konsultuju i relevantni deo Erazmus+ programskog vodiča. Za sva pitanja i nedoumice, Fondacija Tempus Vam stoji na raspolaganju.

Erazmus+ informativni dani - Poziv za podnošenje projekata 2022. godine
Erazmus+ informativni dani - Poziv za podnošenje projekata 2021. godine
Radionice
Poziv za podnošenje projekata 2024. godina

Radionica za pripremu projektnih prijava za Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja, 8. 2. 2024.

Opšti okvir sprovođenja KA2 projekata partnerstava za saradnju u oblasti visokog obrazovanja

Paušalno finansiranje i planiranje budžeta

Definisanje ciljeva projekata i radni paketi

Virtuelna radionica za pripremu KA1 projekata mobilnosti u visokom obrazovanju, 22. 12. 2023.

Specifičnosti KA131 projekata mobilnosti i demonstracija elektronskog formulara

Specifičnosti KA171 projekata mobilnosti i demonstracija elektronskog formulara

Priprema sadržaja za KA171 projektne prijave

 
Poziv za podnošenje projekata 2023. godina

Radionica za pripremu projektnih prijava KA220 partnerstava za saradnju u oblasti visokog obrazovanja, 8. februar 2023. godine

Opšti okvir sprovođenja KA2 parterstava za saradnju u oblasti visokog obrazovanja

Paušalno finansiranje i planiranje budžeta

Hijerarhija ciljeva projekata i radni paketi

Virtuelna radionica za pripremu KA1 projekata mobilnosti u visokom obrazovanju, 08.12.2022.

Specifičnosti KA131 projekata mobilnosti i demonstracija elektronskog formulara

Specifičnosti KA171 projekata mobilnosti i demonstracija elektronskog formulara

Priprema sadržaja za KA171 projektne prijave

Poziv za podnošenje projekata 2022. godina

Virtuelna radionica za pripremu prijava za KA131 i KA171 projekte mobilnosti u visokom obrazovanju, 16.12.2021.

Radionica za pripremu projektnih prijava za Partnerstva za saradnju u oblasti visokog obrazovanja, 4.2.2022.

Opšti okvir sprovođenja KA2 parterstava za saradnju u oblasti visokog obrazovanja

Paušalno finansiranje i planiranje budžeta

Hijerarhija ciljeva projekata i radni paketi

Poziv za podnošenje projekata 2021. godina

Radionica za pripremu KA2 projekata partnerstava za saradnju u oblasti visokog obrazovanja: 20.04.2021.

Opšti okvir, uslovi konkurisanja, prioriteti i aktivnosti KA220 projekata u visokom obrazovanju;

Finansiranje KA220 projekata u visokom obrazovanju;

Kriterijumi selekcije u KA220 projektima u visokom obrazovanju.

Poziv za podnošenje projekata 2021. godina

Radionica za pisanje KA1 kratkoročnih projekata mobilnosti u oblastima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih: 22. i 23. april 2021.

KA1 kratkoročni projekti u oblastima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih;

KA210 i KA220 radionica u oblasti mladih 25.1.2024.

KA152/3 radionica u oblasti mladih 22.12.2023.

KA154 radionica u oblasti mladih 17.1.2024.

Poziv za podnošenje projekata 2023. godina

KA2 radionica u oblasti mladih 28.2.2023. godine

Radionica KA1 projekti mobilnosti u oblasti mladih

Poziv za podnošenje projekata 2022. godina

Radionica za pripremu Erazmus+ KA2 projekata u oblasti mladih (KA210): 13.9.2022. godine

Uvodna prezentacija i prioriteti KA2

Hijerarhija ciljeva projekata i radni paketi u KA2 projektima u oblasti mladih 

Logika budžeta u KA2 projektima u oblasti mladih 

Način konkurisanja i selekcija KA2 projekata 

Poziv za podnošenje projekata 2021. godina

Radionica za pripremu KA1 projekata za aktivno učešće mladih u oblasti mladih: 20.04.2021.

Ukratko o programu i omladinskom radu;

O projektima za aktivno učešće mladih;

Priprema i podnošenje prijava;

Upoznavanje sa logikom budžeta projekata za aktivno učešće mladih;

Naredni koraci;

Radionica za pripremu KA2 projekata partnerstava za saradnju u oblasti mladih: 27.04.2021.

Ukratko o programu i omladinskom radu;

O KA2 projektima partnerstava za saradnju;

Priprema i podnošenje prijava;

Upoznavanje sa logikom budžeta projekata partnerstava za saradnju;

Naredni koraci;

Program razvoja Erazmus+ omladinskih razmena od strane mladih i omladinskih radnika

Prvi modul: 09.07.2021.

Erazmus+ KA1 projekti: omladinske razmene;

YouthPass i koraci nakon prvog modula;

Program razvoja Erazmus+ omladinskih razmena od strane mladih i omladinskih radnika

Drugi modul: 09.09.2021.

Erazmus+ KA1 obuka: omladinske razmene;

Pisanje ciljeva i razrada projektne ideje;

Priprema i podnošenje KA1 projektne ideje i naredni koraci.

Virtuelna radionica za pripremu Erazmus+ KA2 projekata partnerstava za saradnju u oblasti mladih: 12.10.2021.

Ukratko o Erazmus+ programu i omladinskom radu;

O KA2 projektima u oblasti mladih;

Priprema i podnošenje prijava;

Upoznavanje sa logikom budžeta;

Naredni koraci.

Poziv za podnošenje projekata 2022. godina

Virtuelna KA1 radionica za projekte aktivnog učešća mladih u Erazmus+ programu: 21.1.2022.

Uvod u omladinsku komponentu Erazmus+ programa i specifičnostima KA1 projekata aktivnog učešća mladih;

Kviz za KA1 radionicu za pripremu projekata aktivnog učešća mladih;

Popunjavanje prijavnog formulara za KA154 projekte aktivnog učešća mladih;

Definisanje ciljeva KA1 projekata aktivnog učešća mladih;

Upoznavanje sa budžetom KA1 projekata aktivnog učešća mladih.

Radionica za pripremu KA2 projekata partnerstava za saradnju u oblasti mladih

Partnerstva za saradnju i mala partnerstva za saradnju u oblasti mladih

Paušalno finansiranje i planiranje budžeta

Hijerarhija ciljeva projekata i radni paketi

Radionica za pripremu KA2 projekata partnerstava za saradnju u oblasti mladih, 30.6.2022.

Uvodna prezentacija i E+ MuA prioriteti KA2

Hijerarhija ciljeva projekata i radni paketi u KA2 projektima u oblasti mladih

Logika budžeta u KA2 projektima u oblasti mladih

Način konkurisanja i selekcija KA2 projekata

Poziv za podnošenje projekata 2024. godina

Radionica za pisanje KA1 projekata mobilnosti u oblasti sporta

Poziv za podnošenje projekata 2023. godina

Radionica za pisanje KA1 projekata u oblasti sporta

Vebinari
Skip to content