Info dani i radionice

Za promovisanje i sprovođenje Erazmus+ programa u Republici Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih zadužena je Fondacija Tempus. Svojim mnogobrojnim aktivnostima pruža podršku kako organizacijama, tako i pojedincima u ličnom i profesionalnom razvoju, a među dostupnim aktivnostima izdvajamo Info dane i radionice.

Info dani se organizuju u Beogradu i drugim gradovima Srbije u cilju informisanja svih zainteresovanih institucija i pojedinaca u oblasti obrazovanja i mladih o mogućnostima za učešće u programu Erazmus+, i usklađeni su sa objavom godišnjeg Erazmus+ opšteg poziva za predloge projekata.

Učešće na Info danima je besplatno, a potrebno je jedino popuniti registracioni formular.

Fondacija Tempus organizuje i radionice za pisanje projekata.

Cilj ovih radionica jeste da se obrazovne institucije i ustanove pripreme za podnošenje projekata mobilnosti i projekata strateških partnerstava u okviru programa Erazmus+.

Sve radionice koje organizuje Fondacija Tempus su besplatne. Obavezno je popunjavanje registracionog formulara, a učesnici na kraju radionice dobijaju potvrdu o učešću.

Više o aktivnostima podrške Fondacije Tempus pogledajte ovde.

Prezentacije sa radionica i informativnih dana možete pronaći u nastavku, dok su snimci sa informativnih dana dostupni na YouTube kanalu Fondacije Tempus.

Erazmus+ informativni dani - Poziv za podnošenje projekata 2022. godine
Erazmus+ informativni dani - Poziv za podnošenje projekata 2021. godine
Radionice

Radionica za pisanje KA1 kratkoročnih projekata mobilnosti u oblastima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih: 22. i 23. april 2021.

KA1 kratkoročni projekti u oblastima opšteg, stručnog i obrazovanja odraslih;

Radionica za pripremu KA1 projekata za aktivno učešće mladih u oblasti mladih: 20.04.2021.

Ukratko o programu i omladinskom radu;

O projektima za aktivno učešće mladih;

Priprema i podnošenje prijava;

Upoznavanje sa logikom budžeta projekata za aktivno učešće mladih;

Naredni koraci;

Radionica za pripremu KA2 projekata partnerstava za saradnju u oblasti mladih: 27.04.2021.

Ukratko o programu i omladinskom radu;

O KA2 projektima partnerstava za saradnju;

Priprema i podnošenje prijava;

Upoznavanje sa logikom budžeta projekata partnerstava za saradnju;

Naredni koraci;

Program razvoja Erazmus+ omladinskih razmena od strane mladih i omladinskih radnika

Prvi modul: 09.07.2021.

Erazmus+ KA1 projekti: omladinske razmene;

YouthPass i koraci nakon prvog modula;

Program razvoja Erazmus+ omladinskih razmena od strane mladih i omladinskih radnika

Drugi modul: 09.09.2021.

Erazmus+ KA1 obuka: omladinske razmene;

Pisanje ciljeva i razrada projektne ideje;

Priprema i podnošenje KA1 projektne ideje i naredni koraci.

Virtuelna radionica za pripremu Erazmus+ KA2 projekata partnerstava za saradnju u oblasti mladih: 12.10.2021.

Ukratko o Erazmus+ programu i omladinskom radu;

O KA2 projektima u oblasti mladih;

Priprema i podnošenje prijava;

Upoznavanje sa logikom budžeta;

Naredni koraci.

Vebinari
Skip to content