Projekti mobilnosti

U okviru KA1 projekata mobilnosti organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih imaju mogućnost da pošalju svoje zaposlene, kao i polaznike na period stručnog usavršavanja u neku od država članica EU ili trećih zemalja pridruženih Programu. Ovim projektima se podržava internacionalizacija, kao i jačanje kapaciteta organizacija.

Koji su ciljevi KA1 projekata mobilnosti?

Neki od glavnih ciljeva KA1 projekata u oblasti obrazovanja odraslih su:

 • Podrška učesnicima u sticanju znanja, veština i kompetencija;
 • Promovisanje vrednosti inkluzije i različitosti, tolerancije i građanskog učešća, kao i promovisanje znanja o evropskom nasleđu i različitosti;
 • Podrška razvoju profesionalnih mreža širom Evrope;
 • Unapređenje kvaliteta formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja odraslih u Evropi u cilju sticanja ključnih kompetencija, osnovnih veština (jezička i matematička pismenost, digitalne veštine) i drugih životnih veština u skladu sa strateškim dokumentima EU;
 • Proširivanje ponude obrazovnih mogućnosti u obrazovanju odraslih kroz profesionalizaciju edukatora i izgradnju kapaciteta organizacija aktivnih u oblasti obrazovanja odraslih;
 • Izgradnja kapaciteta organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih kako bi sprovodili visokokvalitetne projekte mobilnosti;
 • Povećanje učešća u aktivnostima obrazovanja odraslih bez obzira na starosnu dob i društveno-ekonomske prilike odraslih naročito pružanjem podrške za učešće organizacijama koje rade sa osobama sa smanjenim mogućnostima, organizacijama koje nemaju iskustva u Programu, kao i organizacijama u lokalnim zajednicama
Koju ulogu mogu imati ustanove koje prijavljuju KA1 projekat?

Ustanove iz Srbije mogu imati ulogu koordinatora projekta (podnosioca projektne prijave) i ulogu partnera na projektu.

Većina ponuđenih tipova aktivnosti u okviru KA1 projekata mobilnosti se odnose na odlazne mobilnosti. To znači da organizacija iz Srbije koja prijavljuje projekat šalje svoje zaposlene ili polaznike na stručno usavršavanje u inostranstvu. Međutim, postoje mogućnosti i za dolazne mobilnosti, što znači da ustanove iz Srbije koje prijavljuju projekat mogu da traže finansiranje i za učesnike koji bi došli iz inostranstva.

Cilj dolaznih mobilnosti je isti kao i za odlazne: jačanje kapaciteta i međunarodne saradnje ustanove koordinatora projekta.

U ovom slučaju, ustanove ne moraju da podnose svoj projekat, već imaju ulogu domaćina za učesnike iz drugih zemalja. To znači da je ustanova iz Srbije partner nekoj drugoj ustanovi iz Evrope koja prijavljuje projekat i ustanova iz Srbije je odgovorna za primanje učesnika mobilnosti i za ponudu i organizaciju programa aktivnosti.

Koje vrste KA1 projekata postoje?

Pre nego što se prijavite, potrebno je da odaberete vrstu KA1 projekata mobilnosti.

Ova vrsta projekata omogućava ustanovama koje se prijavljuju da organizuju različite aktivnosti mobilnosti za zaposlene i polaznike tokom perioda od 6 do 18 meseci. Ovo je najbolji izbor za ustanove koje se prvi put prijavljuju na projekte u okviru programa Erazmus+.

Ова врста пројеката је намењена установама које поседују Еразмус акредитацију у области образовања одраслих. Ово је посебан начин на који се акредитованим установама омогућава да добијају финансирање за дужи период организовања мобилности и спровођења стратегије интернационализације, која би требало да се заснива на потребама и дугорочним међународним плановима. Средства за акредитоване организације ће бити ограничена.

Све организације које планирају да редовно организују мобилности у дужем временском периоду могу се пријавити за Еразмус акредитацију. Претходно искуство у програму није неопходно да би се организација пријавила за акредитацију. Више информација о роковима и начину пријаве можете пронаћи на нашем сајту.

Koji su tipovi aktivnosti mogući u okviru projekata?

Ovde možete videti tipove aktivnosti (odlaznih mobilnosti) koje su dostupne i zajedničke za obe vrste projekata mobilnosti.

 • Posmatranje na radnom mestu u trajanju od 2 do 60 dana;
 • Držanje nastave u trajanju od 2 do 365 dana;
 • Kursevi i treninzi u trajanju od 2 do 30 dana. Sredstva koja pokrivaju cenu kursa su ograničena na ukupno 10 dana po učesniku.

Pored fizičke mobilnosti, zaposleni će imati mogućnost i kombinovanja fizičke i virtuelne mobilnosti. U tom slučaju, minimum i maksimum trajanja se odnosi na komponentu fizičke mobilnosti.

 • Grupna mobilnost odraslih polaznika u trajanju od 2 do 30 dana, sa najmanje 2 polaznika po grupi. Kvalifikovani treneri iz organizacije koja šalje polaznike moraju biti u pratnji polaznika tokom trajanja aktivnosti. Program aktivnosti za polaznike bi trebalo da bude usmeren na ključne kompetencije odraslih polaznika, inkluziju, digitalnu i ekološku održivost, kao i na dimenziju građanskog učešća u skladu sa Programom.
 • Kratkoročna mobilnost odraslih polaznika u trajanju od 2 do 29 dana.
 • Dugoročna mobilnost odraslih polaznika u trajanju od 30 do 365 dana. Odrasli polaznici mogu da provedu određeni period kod organizacije domaćina kako bi unapredili znanja i veštine. Program učenja može da uključuje kombinaciju različitih formalnih, informalnih, neformalnih metoda, uključujući učenje na času, učenje zasnovano na radu, posmatranje na radnom mestu i druge inovativne pristupe.

Odrasli polaznici koji imaju pravo učešća u mobilnosti mogu biti svi polaznici programa i kurseva za obrazovanje odraslih, bilo da je reč o formalnim i neformalnim oblicima obrazovanja. Izuzimaju se odrasli polaznici koji su na programima za stručno obrazovanje i obuke (a koje su pokrivene drugim delom programa Erazmus +). Takođe se isključuju polaznici aktivnosti koje za cilj imaju zabavu, turizam i druge aktivnosti slobodnog vremena.

Pored fizičke mobilnosti, odrasli polaznici će imati mogućnost i kombinovanja fizičke i virtuelne mobilnosti. U tom slučaju, minimum i maksimum trajanja se odnosi na komponentu fizičke mobilnosti.

За долазне мобилности на располагању су следећи типови активности:

 • Гостовање позваних стручњака у трајању од 2 до 60 дана. Установе могу позвати едукаторе, наставнике и стручњаке из иностранства који би допринели, на пример, усавршавању метода наставе у установи која их позива и прима;
 • Прихватање наставника на период обуке. Установа која пријављује KA1 пројекат може бити домаћин за наставнике на пракси/обуци. Организација домаћин може потраживати средства за организацију активности, док би трошкови путовања и индивидуалне подршке требало да буду покривени од стране организације која шаље учеснике мобилности. Организација која шаље учеснике може такође потраживати средства кроз Еразмус+ програм.
 • Припремне посете партнерској установи пре саме мобилности. Ове посете нису самосталне активности, већ представљају подршку у организацији мобилности запослених или полазника. Ове посете се односе на посебне ситуације попут припреме учесника са смањеним могућностима или припреме дугорочних мобилности. Не односе се на припрему за одлазак на курс или обуку за запослене.
Коме и када се подносе пријаве за пројекте мобилности?

Пројектне пријаве се подносе Фондацији Темпус до 23. фебруара 2023. године у 12 часова по средњоевропском времену.

Правила финансирања

Средства која се добијају за пројекте мобилности се односе на следеће трошкове:

 • организациона подршка,
 • индивидуална подршка,
 • трошкови пута,
 • припремне посете,
 • подршка за учеснике са смањеним могућностима и за особе у пратњи где је то неопходно,
 • цена курса,
 • језичка подршка,
 • ванредни трошкови.

Детаљније информације о свакој од ових ставки можете наћи у Програмском водичу.

Еразмус стандард квалитета

За спровођење свих активности у оквиру KA1 пројеката мобилности мора да се поштује Еразмус стандард квалитета који подразумева одређени начин спровођења избора и припреме учесника мобилности, вредновања и признавања исхода учења, као и промовисања пројектних резултата.

Посебно важно је да установе у оквиру својих пројеката подстичу инклузију, еколошку одрживост (првенствено се мисли на употребу слабих загађивача када је у питању одабир превоза за различите активности) и дигитално образовање, грађанско учешће, као и развој кључних компетенција.

Skip to content