Projekti mobilnosti u oblasti sporta

Projekti mobilnosti u oblasti sporta imaju za cilj da doprinesu razvoju sportskih organizacija podržavajući međunarodnu razmenu sportskog osoblja u svrhu učenja. Kroz projekte se podržava profesionalni razvoj trenera, ali i drugog osoblja (zaposlenih i volontera) aktivnog pre svega u organizacijama koje se bave neprofitnim sportskim aktivnostima koje ne spadaju u profesionalni sport. Sportsko osoblje kroz odlazak na mobilnost u inostranstvu unapređuje postojeće i stiče nove veštine i tako doprinosi izgradnji kapaciteta i razvoju svojih organizacija.

Koje aktivnosti su moguće?

Učesnici mobilnosti provode određeni vremenski period u organizaciji  u inostranstvu sa ciljem učenja novih praksi i prikupljanja novih ideja kroz posmatranje i interakciju sa trenerima, volonterima ili drugim članovima osoblja tokom njihovog svakodnevnog boravka u inostranoj organizaciji.

Pojedinci u okviru ove aktivnosti mogu da provedu u inostranstvu minimum 2, a maksimum 14 dana u kontinuitetu.

Učesnici mobilnosti provode određeni vremenski period u organizaciji aktivnoj u oblasti sporta, aktivno učestvuju u trenažnom procesu i na taj način razmenjuju znanja i uče.

Pojedinci u okviru ove aktivnosti mogu da provedu u inostranstvu minimum 15 a maksimum 60 dana u kontinuitetu.

Obe vrste aktivnosti se moraju realizovati u inostranstvu, u državi članici Evropske unije ili trećoj zemlji pridruženoj programu i ne smeju se obavljati u cilju sticanja profita.

Koje organizacije mogu da učestvuju?
  • Bilo koje pravno lice koje se bavi neprofitnim sportskim aktivnostima koje ne spadaju u profesionalni sport već podrazumevaju fizičke aktivnosti koje osobe svih uzrasta obavljaju u slobodno vreme u cilju unapređenja zdravlja, obrazovanja, potreba za druženjem i slično;
  • Druga pravna lica aktivna u oblasti sporta, ukoliko učešće njihovog osoblja doprinosi razvoju sporta i fizičke aktivnosti u cilju promocije zdravih životnih stilova.
Ko može biti učesnik mobilnosti?
  1. Treneri i drugo osoblje u sportskim organizacijama koje se bave neprofitnim sportskim aktivnostima koje ne spadaju u profesionalni sport;
  2. Osoblje koje je angažovano u drugim organizacijama, ukoliko njihovo učešće u mobilnosti doprinosi razvoju sporta i fizičke aktivnosti u cilju promocije zdravih životnih navika. Odnosi se i na one koji su uključeni u razvoj dualnih i drugih karijera van sporta;
  3. Volonteri (koji nisu treneri) u sportskim organizacijama.
Zemlje učesnice: 

Učešće u projektima mobilnosti sportskog osoblja omogućeno je organizacijama i institucijama koje imaju sedište u jednoj od 27 država Evropske unije ili u trećoj zemlji pridruženoj Programu (Norveška, Island, Lihtenštajn, Turska, Severna Makedonija, Srbija).

Organizacije i institucije iz Srbije imaju mogućnost da budu podnosioci prijave (koordinatori) i partneri na projektu. U ulozi podnosioca projekta, organizacija šalje svoje učesnike na mobilnost u inostranstvo u svrhu učenja, dok u ulozi partnera prima učesnike iz inostranstva radi njihovog učenja.

Koliko traju ovi projekti?

Ovi projekti mogu trajati od 3 do 18 meseci. Trajanje projekta se definiše u prijavi projekta. Očekivani početak sprovođenja projekata koji budu izabrani za finansiranje u prvom roku je u periodu od 1. juna 2024. do 31. decembra 2024. godine.

Koje su faze projekta?

Projekat mobilnosti u oblasti sporta tipično se sastoji od četiri faze, koje započinju i pre nego što je predlog projekat odabran za finansiranje, a to su: planiranje, priprema, sprovođenje aktivnosti i praćenje. Organizacije koje učestvuju i sami učesnici uključeni u aktivnosti treba da preuzmu aktivnu ulogu u svim fazama i na taj način poboljšaju svoje iskustvo učenja.

  • Planiranje (definisanje potreba, ciljeva, rezultata projekta i ishoda učenja, formata aktivnosti, rasporeda itd.);
  • Priprema (planiranje aktivnosti, izrada programa rada, praktični aranžmani, potvrđivanje ciljne grupe (grupa) predviđene aktivnosti, dogovori sa partnerima itd.);
  • Sprovođenje aktivnosti;
  • Praćenje (evaluacija aktivnosti i njihovog uticaja na različitim nivoima, deljenje i korišćenje rezultata projekta).
Kome i kako se prijavljuju ovi projekti?

Organizacije iz Srbije prijave projekata mobilnostu u oblasti sporta podnose Fondaciji Tempus, preko platforme Evropske komisije Erasmus+ and European Solidarity Corps.

Za generisanje elektronskog formulara za prijavu projekta potrebno je imati registrovan EU Login nalog, dok je za popunjavanje formulara neophodno da organizacija podnosilac, kao i partner na projektu, imaju registrovan OID broj.

Jedna organizacija ili institucija može da podnese samo jednu projektnu prijavu po roku.

Rok:

20. februar 2024. godine do 12 časova (po srednjoevropskom vremenu).

Dodatne informacije i kontakt:

Detaljnije informacije o projektima mobilnosti u oblasti sporta dostupne su u Erazmus+ programskom vodiču za 2024. godinu.

Skip to content